Alla inlägg från Kjell Jonsson:

Lagom mycket engelska

  ”…han talar med bönder på böndernas sätt men med lärde män på latin.” Erik Axel Karlfeldt, ”Sång efter skördeanden”. Budskapet är entydigt. Det sprids från många håll. Humanister ska i större utsträckning skriva på engelska och bli en del…

Vad är långsiktighet?

I Umeå universitet 2020: Vision och mål kan man läsa rubriken ”Långsiktighet möjliggör högt risktagande”. Vad kan det betyda? Ja, i forskningens värld kan det till exempel innebära att det kan ta mycket lång tid att få fram goda resultat…

Genus

Genusstudier bedrivs med stor framgång av forskare vid Umeå universitet. Dessa är verksamma inom i stort sett alla vetenskapliga områden och har ett kraftcentrum i Umeå centrum för genusstudier. Men genus är kontroversiellt. Forskare, lärare och studenter som analyserar och…

Arktis och forskningens frihet

1889 publicerade den franske författaren Jules Verne en bok som på svenska kom att hela Upp- och nedvända världen och i en senare utgåva Barbicane & Co. I den berättas historien om Praktiska Nordpolsbolagets planer. Bolaget tänker sig att genom…

Utbildad, men inte bildad och klok?

Allt ska gå fort i dagens högre utbildning. ”Tre års högskolestudier borde räcka för de flesta”, skriver nationalekonomen. Det sägs att man inte ska bli överutbildad, för då ”matchar” inte ens faktiska utbildning det framtida yrket. Och i Svenska Dagbladet…

Utbildningen som födde ett paradigmskifte

I fjol uppmärksammades på många håll att det hade gått 50 år sedan en modern klassiker publicerades. Boken i fråga var skriven av den amerikanske fysikern, vetenskapshistorikern och filosofen Thomas Kuhn och hade titeln The Structure of Scientific Revolutions. Det…

Stad eller fabrik?

Ett stort universitet liknar mer en stad än en fabrik. Här myllrar av aktiviteter och i laboratorier, föreläsningssalar, seminarierum, bibliotek, kaféer och datasalar finns människor från jordens alla hörn och med skilda bakgrunder och förutsättningar. Detta blir mycket påtagligt under…

Universitet och ekonomi

Universitet är både djupt förankrade i historien och traditionen och utsatta för nuets påfund och krav. Så har det nästan alltid varit. De västerländska universiteten har varit allt från regelrätta institutioner för yrkesutbildning till uppfostringsanstalter för överklassens pojkar – in…

Är du anställningsbar?

Vad förenar Charles Darwin, Alfred Kinsey och Thomas Kuhn? (Ja, de var alla män.) Den förste var den moderna biologins grundare, den andre inflytelserik utforskare av människans sexualitet och den tredje, en av vår tids mest uppmärksammade vetenskapsfilosofer och vetenskapshistoriker….

Facklitteratur

Som vanligt anländer lördagens Dagens Nyheter med sin avdelning ”Boklördag”. Men det är inte vilka böcker som helst som vi informeras om; det är nästan alltid skönlitteratur. Förutom i en krönika och i en pytteliten notis ryms här inte några…