Alla inlägg från Magnus Blomgren:

Populism – en trojansk häst

Under de senaste decennierna har den politiska scenen radikalt förändrats i många etablerade demokratier. Olika former av rörelser som utmanat de politiska etablissemangen har vunnit folkligt stöd. Det handlar om rörelser som gärna ställer sig själva utanför det etablerade och…

Politikens seismologi

Under mitt liv har jag upplevt tre vad som i litteraturen ofta definieras som formativa ögonblick. 1989 blev både slutpunkten på en era och starten på en ny. En ny världsordning formas i kölvattnet av att Sovjetunionen och dess allierade…