Alla inlägg från Stina Jansson:

Resurser i överflöd

Avfallsfrågorna är bland de mest angelägna samhällsfrågorna vi har att hantera i Sverige idag. I genomsnitt genererar varje svensk exempelvis 460 kg hushållsavfall varje år, nästan ett halvt ton per person och år alltså. Enorma mängder! Och ser vi även…

Kemi som språngbräda i karriären

I våras blev jag ombedd att skriva en krönika i teknisk-naturvetenskapliga fakultetens tidning TN Magasin. När jag satte mig ner för att författa den var det mindre än två dygn sedan Margaret Thatcher avled, och den stora mediauppmärksamheten kring henne…

Meritering, meritering, meritering!!!

Det eviga mantrat i forskningsvärlden, denna ständiga strävan efter att publicera forskningsresultat i vetenskapliga tidskifter, för att hänga med i den ständiga kampen om forskningsanslagen. Det är ett massivt arbete, för det är i de flesta fall ett mycket omfattande…

En kemikaliecocktail, någon?

Att klimatfrågorna är en av de viktigaste frågorna i vår tid är det nog inte särskilt många som ifrågasätter, det är verkligen mastiga utmaningar vi står inför inom det området, både som samhälle och som enskilda individer. Klimathotet rapporteras på…

Dioxiner och konsumentmakt

Jag har sedan 2001 forskat på dioxiner, huvudsakligen om dioxiner från förbränningsprocesser och de kemiska rektioner som leder till att dioxiner bildas, omvandlas och bryts ner. Dessa ämnen är egentligen ganska många till antalet, 75 st närmare bestämt, eller 210 st…

Ansökningstider

Jag sitter så här på kvällskvisten och filar på uppstarten av en anslagsansökan som ska skickas in i slutet av januari. Spännande upplägg, intressanta projekt och härlig mix av kompetenser hos forskarna som är med, så det känns väldigt inspirerande!…