Alla inlägg från Stefan Gelfgren:

Forskning – som att lägga ett pussel

Det här blir troligtvis mitt sista inlägg här på forskarbloggen. Nästa vecka är det en annan forskare som tar över. Möjligheten att skriva på bloggen har fått mig att fundera över varför jag hamnade på forskarbloggen – alltså varför jag…

Blir du anställningsbar, lille vän?

I dessa tider då anställningsbarhet verkar vara måttet på hur viktig och rätt en universitetsutbildning är söker även humaniora sitt existensberättigande i termer av nyttighet. I Svenskt näringslivs rapport ”Konsten att strula till ett liv” (vilken titel!) från 2011 framhålls…

Vad händer med OH-apparaterna?

Humanisthuset står i startgroparna för att genomgå en ordentlig renovering och uppfräschning. En del i det hela är att undervisningslokalerna skall upprustas med en del ny teknik som skärmar, projektorer, webbkameror, och så vidare, för att möjliggöra nya former av…

Auktoritet, samtiden, påven och universitetet

Varje år firar den Romersk-katolska kyrkan sin ”World communication day” söndagen före Pingst. I anslutning till minnesdagen för Sankt Frans av Sales (bland annat författares och journalisters skyddshelgon) den 24 januari delger Påven ett budskap inför kommunikationsdagen. I år är…

Varför skall forskare blogga?

Varför skall jag som enskild universitetsanställd forskare överhuvudtaget blogga? Är inte bloggande både trivialt och tar tid och fokus från det jag egentligen borde göra – det vill säga forska? Det är ju dessutom inte så att jag får akademiska…