Alla inlägg från Stefan Jansson:

Tagliatelle med CRISPRigt grönsaksfräs

Future garden plants are here!

A diary about the world’s first CRISPR-edited plants This blog entry will describe my modest Summer 2016 cultivation containing a few plants that might not look like much, but are the beginning of making available knowledge help “save the world”. One of…

Att rädda världen

Kommer våra barnbarnsbarn att få ett bra liv? Det beror faktiskt inte på om vi lär oss bekämpa AIDS, malaria eller cancer utan det helt avgörande är om vi kommer att kunna producera den mat och den energi mänskligheten behöver…

1 maj eller 31 april?

Hur många umestudenter vet att det på en annan universitetsort finns de som firar 31 april? Visserligen en ploj men man vill uppenbarligen distansera sig från arbetarrörelsens dag. Påverkas forskningens kvalitet av forskarnas sociala bakgrund? Knappast, de egenskaper som är…

Höstlöv mot tinnitus?

Eftersom min forskning är grundforskningsinriktad är det värt reflektera över om projekten verkligen är viktiga. När vetenskapsrådet 2009 gav medel till olika projekt listade VK vilka i Umeå som fått pengar, och jag var så lyckosam att mitt projekt ”Hur…

En bild kan säga så mycket

Er forskarbloggare under de kommande två veckorna är jag; Stefan Jansson. Jag forskar om växter, dels om hur växterna fångar in solljuset och använder det i fotosyntesen, dels om genetik och genomik i träd; hur man på bästa sätt identifierar…