Alla inlägg från Torbjörn Bergman:

Vad är ett lagom EU?

Den liberala demokrati som ska försvaras, hur bör den se ut? Frågor om relationen mellan medlemsstaterna och EU:s institutioner löper som en röd tråd genom unionens utveckling. Ett vanligt argument är visserligen att valen till Europarlamentet (EP) bör handla om…