Här uttrycker Umeå universitets forskare sina åsikter och funderingar kring forskning och sitt forskningsområde, men de kan också ta upp andra mer eller mindre aktuella ämnen. Tanken med bloggarna är att sprida information om universitetets forskning, men också att skapa en dialog mellan forskare och omgivande samhälle. Varje forskare bloggar i minst två veckor.

Välkommen att kommentera, ge synpunkter och ställa frågor, men var vänlig och håll en god ton – och tänk på att inlägg som görs på myndighetens ”ytor” utgör allmän handling och kan komma att arkiveras.

 

Vi förbehåller oss rätten att ta bort material som vi bedömer som stötande eller kränkande, irrelevant, eller kan tolkas som brottslig handling, såsom: uppvigling, hets mot folkgrupp, barnpornografibrott, olaga våldsskildring, brott mot personuppgiftslagen och upphovsrättsintrång. Vi tar också bort material som har kommersiellt syfte.

 

Umeå universitets Policy för användning av sociala medier med Umeå universitet som avsändare tar även upp regler för kommentarer, arkivering m.m.

Läs mer om sociala medier på vårt intranät, Aurora

– – –

För allmänna frågor eller kontakt med forskarna:

www.umu.se/press

– – –

About the Researcher’s Blog/Forskarbloggen

This is the forum for Umeå University’s researchers to express their opinions and thoughts revolving research and their research areas, but it can also cover more or less topical issues. The idea of these blogs is to spread information about the university’s research, but also to create a dialogue between researchers and society. Each researcher blogs for at least two weeks.

You are most welcome to comment, provide your views and ask questions – but please use your good manners and consider that posts on this authority’s channels are public documents that could be archived.


We reserve the right to remove any material assessed as offensive or abusive, irrelevant, or can be interpreted as a criminal act, such as: incitement, incitement to racial hatred, child pornography offences, unlawful depiction, copyright infringement, or breach of confidentiality according to the Public Access to Information and Secrecy Act. We will also remove entries of commercial character.

 

The Umeå University Policy for the Use of Social Media in the Name of Umeå University also contains rules for commenting, archiving etc.

 

Read more about social media on our intranet Aurora
www.aurora.umu.se/en/service-and-support/Communication/Social-media/

 

For general questions or contact with the researchers:
www.umu.se/en/press