Universitetets själ

Idag hade vi ett uppfriskande universitetsgemensamt seminarium på Umeå campus, där den svenska forskningens situation ventilerades. Utgångspunkten för diskussionen var den så kallade excellensutredningen, som har letts av Umeåprofessorn Gunnar Öquist (tidigare ständig sekreterare för Kungl. Vetenskapsakademien). Denna utredning visar…

Läs mer