Stad eller fabrik?

Ett stort universitet liknar mer en stad än en fabrik. Här myllrar av aktiviteter och i laboratorier, föreläsningssalar, seminarierum, bibliotek, kaféer och datasalar finns människor från jordens alla hörn och med skilda bakgrunder och förutsättningar. Detta blir mycket påtagligt under…

Läs mer

Universitet och ekonomi

Universitet är både djupt förankrade i historien och traditionen och utsatta för nuets påfund och krav. Så har det nästan alltid varit. De västerländska universiteten har varit allt från regelrätta institutioner för yrkesutbildning till uppfostringsanstalter för överklassens pojkar – in…

Läs mer

Är du anställningsbar?

Vad förenar Charles Darwin, Alfred Kinsey och Thomas Kuhn? (Ja, de var alla män.) Den förste var den moderna biologins grundare, den andre inflytelserik utforskare av människans sexualitet och den tredje, en av vår tids mest uppmärksammade vetenskapsfilosofer och vetenskapshistoriker….

Läs mer

Facklitteratur

Som vanligt anländer lördagens Dagens Nyheter med sin avdelning ”Boklördag”. Men det är inte vilka böcker som helst som vi informeras om; det är nästan alltid skönlitteratur. Förutom i en krönika och i en pytteliten notis ryms här inte några…

Läs mer

Förtroende och löften

Vetenskapen är beroende av samhällets och medborgarnas tillit. Det handlar såväl om förtroende för forskning som verksamhet, för forskare och lärare som yrkesgrupp och för universitetet som institution. Allmänheten fortsätter att ha mycket stort förtroende för universitet och högskolor. Vi…

Läs mer

Ranking

Jag läste för ett tag sedan att det svenska, manliga, fotbollslandslaget förbättrat sin position i fotbollens världsranking. Det lär vara den rätt sensationella vinsten mot Holland i EM-kvalet som var den riktigt viktiga orsaken till att Sverige klättrade upp elva…

Läs mer

Riktiga forskare bloggar!

Den sista meningen i Högskolelagens 1 kap. 2§ är rätt tydlig: ”I högskolornas uppgift ska ingå att samverka med det omgivande samhället och informera om sin verksamhet samt verka för att forskningsresultat tillkomna vid högskolan kommer till nytta.” Ja, så…

Läs mer

Tänk stort om humaniora!

Bloggar borde passa som följetonger. Därför börjar jag där jag slutade innan semestern, med humaniora. Rubriken till det här ”avsnittet” pryder en artikel i den norska tidskriften Forskningspolitikk, 2011:2. Artikeln är författad av två professorer vid Kungl. Tekniska Högskolan: Anders…

Läs mer