Varför så lite torgvetenskap?

1946 intervjuades Albert Einstein i New York Times Magazine. Där framhöll han hur viktigt det var att vetenskaplig kunskap spreds ”på torget”. Utan kännedom om vetenskapens resultat kan inte medborgarna bli informerade beslutsfattare. Den gången var det atomenergins användning det handlade…

Läs mer

Granskningssamhället

Jag måste erkänna att jag känner ett visst obehag när jag läser att regeringen tänker ge Högskoleverket ett utvidgat uppdrag, att ”följa upp” lärosätenas resursanvändning och utveckla metoder för att mäta effektivitets- och produktivitetsutveckling. Jag tror att vi är rätt…

Läs mer

Det hade jag ingen aning om…

Det är lätt att man blir allt för målinriktad när man genom Universitetsbibliotekets hemsidor söker i de digitala guldgruvorna av vetenskapliga e-tidskrifter och e-böcker. In med några sökord i rutan och vänta på användbara träffar. För att motverka detta brukar…

Läs mer