100 år allmän rösträtt

Idag, 17 december 2018, är det 100 år sedan att Sverige beslutade om införandet av allmän rösträtt, vilket också anses som start för en demokratisk ordning i Sverige. Det var bland annat därför att Umeå universitet har valt att uppmärksamma demokrati under detta år. Demokrati var temat under Kunskapsnoden på granddagarna och i samband med det nya konceptet Umeå universitet möter… kunde anställda, studenter och allmänhet lyssna på samtal mellan inbjudna rikspolitiker och universitetets forskare och studenter. Det var välbesökta evenemang som lyfte viktiga frågor om demokrati och samhällsutveckling i en orolig tid där just den liberala demokratin ifrågasätts av totalitära ideologier. Det var kul att se att många kom och lyssnade. Samhällsvetenskapliga fakulteten passade på att fira sitt 50 årsjubileum med en hel vecka av aktiviteter och föredrag som belyste demokrati på olika sätt och det finns många andra exempel som berörde demokratitemat under det gånga året. Slutligen utgjorde lördagens föredrag av Denis Mukwege, Nobels fredspristagare och hedersdoktor vid Umeå universitet, ytterligare en höjdpunkt under detta demokratiår.

Åhörare på Umeå universitet möter…

Den demokratiska grundordningens vikt även för utbildning och forskning kan inte understrykas nog mycket. Den är bland annat en förutsättning för att universitetets forskare kan fritt välja forskningsfrågor och att studenter och anställda kan uttrycka sina åsikter utan att behöva befara repressalier. Det är lätt att peka ut Ungern och andra stater som försöker strypa universitetens oberoende men även i Sverige finns det krafter som försöker tysta den fria åsiktsbildningen inom universiteten. Också på Umeå universitet finns det forskare som behöver ta emot hot- och hatmail för att de uttrycker forskningsrön som inte passar in i totalitära världsbilder. Detta kan bara fördömas men dagens situation ger en tydlig signal att demokrati inte kan ta tas för given.

Men tänk också hur trist ett universitet skulle vara där det inte skulle ges utrymme för diskussion. Den liberala demokratin är en förutsättning för ett modernt universitet och en blick tillbaks visar att stater som förknippas med demokratisk ordning också dominerar bland de ledande forskningsnationerna. Det är nog ingen slump utan ett intyg för att fri forskning och kollegial granskning är viktiga pelare för kvalitet i forskning. På så vis är 100årsdagen för den svenska demokratin också en viktig påminnelse om de värden som den fria forskningen bygger på.

 

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *