Årshögtid, SUHFs förbundsförsamling, internationella besök och internat med ledningsrådet

Det har verkligen varit intensivt de senaste två veckorna. Förförra veckan inleddes med ett besök av en delegation från Indonesiens ambassad, med den nye ambassadören Bagas Hapsoro i spetsen. Han har bestämt sig för att besöka svenska lärosäten och här i Umeå fick han möjlighet att träffa lärare och forskare från bl.a. enheten för Epidemiologi och global hälsa som har ett nära och långvarigt samarbete med Gadjah Mada universitetet i Yogyakarta på Java.

Veckan fortsatte med ett besök i huvudstaden för att närvara på SUHF:s förbundsförsamling, som den här gången hölls i Kungliga Musikhögskolans nya lokaler på Valhallavägen. Vid förbundsförsamlingen avhandlades förutom sedvanliga mötesärenden bland annat också inrättande av ett par arbets- och expertgrupper inom lärarutbildning och samverkan, och en presentation av tillträdesutredningen som leds av Jörgen Tholin vid Göteborgs universitet.

Därefter startade så festligheterna kring Årshögtiden med att utställningen som presenterar årets nya professorer, hedersdoktorer, pristagare och medaljörer i universitetsbiblioteket invigdes. Under invigningen höll Ella Nilsson, hedersdoktor vid den humanistiska fakulteten, en mycket inspirerande föreläsning som beskrev hennes fantastiska matresa genom tid och rum. Ellas föreläsning i biblioteket följdes av hedersdoktor Denis Mukweges framträdande i Aula Nordica. Dr. Mukwege fick möjligheten att ge sin syn på hur konflikten kring den illegala mineral- och gruvhanteringen i Kongo, vilken varje år skördar många offer, speciellt kvinnor, kan undvikas om alla gemensamt kunde ställa krav på producenter att inte använda konfliktmetaller vid framställning av framförallt elektronisk utrustning.

Under lördagen hölls sedan traditionsenligt öppna föreläsningar av Årshögtidens festföremål. Glädjande var att se hur välbesökta dessa föreläsningar var, då det många gånger var ståplats som gällde i föreläsningssalarna. Extra roligt att se den blandade publik som passade på att komma och lyssna på vad forskarna hade att berätta.

horsal-161028

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredrik Almqvists föreläsning.

Årshögtiden 2016 blev verkligen en fest och en högtid med installation av nya professorer, utnämnande av hedersdoktorer, utdelande av priser och hedersmedaljer. För mig personligen innehöll Årshögtiden även en stund av eftertänksamhet när jag installerades som rektor. Jag fick då motta den fantastiska rektorskedjan som tidigare prytt mina sju företrädare som rektorer vid universitetet. Kedjan, vars guld skänkts av Boliden till invigningen av universitetet 1965, överlämnades passande nog av universitetsstyrelsens ordförande Lennart Evrell, som till vardags är koncernchef för just Boliden AB. Om ni följer länken här nedan kan ni läsa det tal som jag höll i samband med installationen.

Rektors installationstal, Årshögtiden 2016

Gruppbild Årshögtiden 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Årshögtiden 2016.

Under den gångna veckan var vi så tillbaka till vardagen efter Årshögtidens festligheter. Universitetsledningen har under hösten inlett en besöksrunda där vi kommer att besöka samtliga institutioner vid universitetet, och under veckan besökte vi Bildmuseet och den Psykologiska institutionen. Besöken är mycket värdefulla för oss i ledningen, då det dels innebär att vi får möjlighet att träffa och lära känna medarbetare i verksamheten, men också för att få ta del av och diskutera de utmaningar som identifierats.

I torsdags avslutades också höstens ledningsrådsinternat, där universitetsledningen tillsammans med fakulteternas dekaner, lärarhögskolans rektor, överbibliotekarien och studentkårernas ordförande, diskuterat aktuella ärenden. Vid mötet, som ägde rum i Örnsköldsvik, diskuterade vi bland annat ett antal viktiga frågor såsom forskningsinfrastruktur, jämställdhetsintegrering, samverkan och innovation, samt hur vi ska arbeta med verksamhetsplanering och uppföljning. Veckan avslutades för min del med ett besök på utbildningsdepartementet för ett möte med statssekreterare Karin Röding och på finansdepartementet för möte med departementsråd Ulla Gustavsson. Efter detta har det varit skönt med helg och ett par dagars vila innan vi nu kör igång igen!

ledningsrad-161028

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ledningsrådets möte.

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *