Alla inlägg från Anders Fällström:

Interaktiva miljöer

Alldeles innan jul fattade universitetsstyrelsen beslut om placering och innehåll för Umeå universitets första interaktiva fokusmiljö. Historien bakom det beslutet är både lång och intressant och inget jag ska fokusera på här, men några få ord om historien kan ändå…

Indien – en lärosätessatsning

I september beslutade rektor att starta projektet ”En Lärosätessatsning på Indien”. Projektet kan sägas vara en konsekvens dels av den i juni fastställda internationaliseringsstrategin, dels av det faktum att Rupali Bhalerao, planeringsenheten, från och med januari 2014 är styrelseordförande för…

Ny omgång av pedagogisk meritering

Det är dags för en ny omgång av vårt pedagogiska meriteringssystem! I fjol genomfördes en pilotomgång för ett universitetsgemensamt pedagogiskt meriteringssystem. En av de allra viktigaste saker som hänt inom utbildningsområdet vid Umeå universitet de senaste åren. Bakom pilotomgången låg…

Mänskliga rättigheter

I veckan har MR-dagarna – Nordens största forum för mänskliga rättigheter – gått av stapeln i Umeå. Här möts forskare, myndigheter, praktiker, politiker och ideellt engagerade. Med mänskliga rättigheter i fokus har mängder av seminarier, föreläsningar och andra arrangemang ägt…

Pedagogisk utveckling – NU2014

I veckan gick Sveriges största konferens inom högre utbildning av stapeln i Umeå. NU 2014. NU står för nätverk och utveckling och 547 personer från 49 lärosäten och organisationer besökte Umeå universitet. Arrangörer var Umeå universitet tillsammans med Mittuniversitetet, Luleå…

Kvalitetssystem

Innan det här inlägget börjar på riktigt, låt mig få poängtera att det här handlar om kvalitetssystem och system för kvalitetssäkring av högre utbildning. Det är viktigt och spelar en stor roll, men trots det vill jag redan nu poängtera…

Vad händer med nätkurser och e-lärande?

Umeå universitets utbildningsutbud har förändrats ganska radikalt de senaste åren. Inte minst inom hum-samområdet har antalet studenter minskat rejält. Basutbildningar, som i princip andra aktörer skulle och kanske borde kunna ansvara för, har skurits ned, medan utbildningar på avancerad nivå…

Fakultetsöverskridande utbildningar

Umeå universitet har en kombination av bredd och djup som få andra lärosäten. Det finns en både fysisk och andlig närhet mellan så vitt skilda discipliner som neurokirurgi, fri konst, teknisk fysik, arkitektur, museologi, juridik och sociolog, bara för att…