Alla inlägg från Anders Fällström:

Äntligen!

Ja, idag kan vi faktiskt utbrista i ett rungande ”äntligen”! Så länge jag kan minnas, och betydligt längre än det, har man vid Umeå universitet diskuterat hur vi bättre ska kunna höja statusen för våra lärare och goda utbildningsinsatser. Olika…

UPC, kvalitet och pedagogisk utbildning

I fredags hade jag förmånen att få besöka en UPC-kurs för att samtala med kursdeltagarna. Vid just det här tillfället handlade det om en kurs för pedagogiska ledare och temat var ”Kvalitetsarbete och pedagogiskt ledarskap”. Ett stort och svårt område…

Fakulteternas utbildningsledare

Egentligen hade jag tänkt skriva om tankar inför utvecklingsprogrammet UmU 2020, om hur väl ansedda vi är över världen för vårt sätt att ta emot och ta hand om våra internationella studenter (topplaceringen i International student barometer) och om Högskoleverkets…

Mer resurser till klassrummet – visst behövs det!

I senaste numret av SULF:s tidning, Universitetsläraren, kan vi ta del av en insändare från en av Umeå universitets studierektorer (http://www.sulf.se/Universitetslararen/Arkiv/2012/Nummer-6-12/Tjugo-och-ett-ansprakslost-tack/). Insändaren tar upp den mätning av kontakttid som universitetsstyrelsen beslutade om 2011. Huvudbudskapet tycks dels vara att universitetsledningen tror att…

Frågor för utbildningsrådet under 2012

Det var ett tag sedan senaste inlägget. Det beror nu inte på att ingenting händer i universitetsledningen, tvärtom, så har den senaste tiden varit fylld av arbete – inte minst med utvecklingsprogrammet (Umeå universitet 2020), budgetarbete, USE och mycket annat. Som…

Snart är det 2013

Igår sammanträdde universitetsstyrelsen och de kriterier som vi jobbat med fastslogs. I 2013 års budget kommer därför omkring 135 miljoner kronor och från 2014 och framåt i storleksordningen 190 miljoner kronor av grundutbildningsbudgeten att fördelas utifrån de fyra kriterier vi nu pratat…