Alla inlägg från Anders Fällström:

Vårt universitets bredd

Rektor besöker under vårterminen universitetets samtliga institutioner. Med på dessa besök följer ibland prorektor och ibland någon av oss tre vicerektorer. Vid besöken träffar vi först institutionsledningen och sedan institutionens hela personal. Det är verkligen tillfredsställande att se vilken entusiasm,…

Studentkårer och doktorander

I många olika grupper, alltifrån de centrala strategiska råden till olika grupperingar på institutionsnivå finns våra studentkårer representerade. Ofta på ett alldeles ypperligt sätt. I många av dessa grupper är det viktigt att erfarenheter och synpunkter från studenter från såväl…

Utbildningsstrategiska rådet

Idag har det utbildningsstrategiska rådet träffats. På rådets möten finns pro- eller vicedekan och utbildningsledare från varje fakultet, kanslichef och rektor för USE samt rektorsrådet Staffan Uvell och Kurt-Allan Andersson med. Rådets möten har alltid präglats av mycket stor öppenhet,…

Campus Skellefteå

Idag har delar av universitetsledningen med rektor i spetsen besökt Skellefteå kommun och campus Skellefteå för ett möte med kommunledning, personal på campus Skellefteå och ENS personal i Skellefteå. Jag önskar att så många som möjligt skulle få möjlighet att spendera…

Ny examensrättsansökan – fri konst

Imorgon fredag kommer Högskoleverket på besök igen. Den här gången gäller det ett platsbesök med anledning av vår ansökan om examensrätt för konstnärlig examen på forskarnivå i fri konst. Igår kväll hade jag och rektor en försittning med dekan och…

Omfördelning av resurser

Ända sedan vi strax efter sommaren började diskutera utbildningsutbud i allmänhet och takbeloppsproblematiken i synnerhet har det förekommit många olika idéer och argument för hur ramarna till fakulteterna ska skäras ned. En metod, som ganska ofta förs fram, skulle vara…

Pedagogisk meritering

”Ständigt står han i dialog med studenter och kolleger om undervisningens innehåll och upplägg, han är hela tiden öppen för nya initiativ och idéer och beredd att ompröva tidigare upplägg.” Så beskrivs Svante Norrhem i humanistiska fakultetens motivering till fakultetens…

Besök på humfak

Häromdagen hade jag förmånen att få besöka humanistiska fakultetens strategiska utbildningskommitté. Från att ha varit tämligen involverad i en annan fakultets utbildning är det alltid intressant att se hur andra tar sig an väldigt liknande problem. Ofta på ganska annorlunda,…

Lärarutbildning

Under de senaste månaderna har jag från Umeå kommuns högstadieskolor sett exempel på lärare i svenska som inte hört talats om Krig och fred och än mindre vet vem dess författare är. Likaså  historielärare som meddelat klassen att andra världskriget…

Nät/distans – bra genomströmning

Jag har ägnat veckans kvällar till att leka i vårt, i mitt tycke, förnämliga lednings-stödssystem Fokus. Henrik Stenwall på planeringsenheten utvecklar ständigt nya sidor av detta system och man hittar alltid nya intressanta siffror att analysera. Vi har mycket att…