Alla inlägg från Heidi Hansson:

Att vara en av de andra

Den 27 april hade Umeå universitet förmånen att få arrangera de nationella träffen för Include, nätverket för breddad rekrytering till högskolan. Det kändes väldigt rätt att mötet var förlagt till Umeå universitet som ju på många sätt kan betraktas som…

Framtid och utbildning

Hannas och Barberas science-fiction-komedi utgick från en grundmurad framtidstro där jordens resurser fortfarande framstod som outtömliga och tekniska landvinningar skulle lösa alla problem. Bilden ser annorlunda ut idag.