Alla inlägg från Heidi Hansson:

Ett arv från 1968?

I den svenska högskolan är det självklart att studenterna ska ha makt att påverka sin utbildning och studiesituation. Studentinflytandet är lagstadgat och följs upp i utbildningsutvärderingar och årsredovisningar. Men det har inte alltid varit en självklarhet. Studenternas rätt att delta…

#akademiuppropet

När det gör som mest ont hjälper det inte att få höra att det går över eller att det inte är så farligt. För kunna att komma vidare efter en traumatisk upplevelse är det nödvändigt med bekräftelse. Som en följd…

Högre studier en risk värd att ta

Varje år presenterar Universitetskanslerämbetet en analys av hur stor andel av en årskull som har påbörjat högskolestudier vid 19, 21 och 24 års ålder. Siffrorna för 2016 visar en lägre övergångsfrekvens för 19-åringarna än på flera år. Bara 12 procent…

Kunskap tillsammans

Vi är inne i den samiska årstiden höstsommar. Björkarna på campus är fortfarande gröna men börjar få inslag av gult som lyser upp. Hösten är skördetid och livets höjdpunkt och inte sällan en metafor för att slutet nalkas. I utbildningsvärlden…

Att vara en av de andra

Den 27 april hade Umeå universitet förmånen att få arrangera de nationella träffen för Include, nätverket för breddad rekrytering till högskolan. Det kändes väldigt rätt att mötet var förlagt till Umeå universitet som ju på många sätt kan betraktas som…

Framtid och utbildning

Hannas och Barberas science-fiction-komedi utgick från en grundmurad framtidstro där jordens resurser fortfarande framstod som outtömliga och tekniska landvinningar skulle lösa alla problem. Bilden ser annorlunda ut idag.