Ny omgång av pedagogisk meritering

Mariehem-20141129-DSC_7928Det är dags för en ny omgång av vårt pedagogiska meriteringssystem!

I fjol genomfördes en pilotomgång för ett universitetsgemensamt pedagogiskt meriteringssystem. En av de allra viktigaste saker som hänt inom utbildningsområdet vid Umeå universitet de senaste åren. Bakom pilotomgången låg ett tämligen långt och ordentligt arbete initierat av det utbildningsstrategiska rådet (USSR). Jag glömmer nog aldrig hur resan fram till beslut var. Första gången frågan väcktes i USSR kom initiativet från den samhällsvetenskapliga fakulteten. Där hade man jobbat fram ett i princip färdigt förslag, som i stor utsträckning byggde på hur man gjorde vid systerfakulteten vid Lunds universitet. Som ordförande i USSR tyckte jag det vore väldigt synd om vi skulle få ett system som såg olika ut vid våra olika fakulteter och ville därför försöka få till ett gemensamt universitetsövergripande system.

När frågan så togs upp i USSR blev det blankt nej. Med olika argument var alla övriga fakulteter, milt uttryckt, inte särskilt intresserade av något sådant här. Frågan bordlades och fick ligga till sig ett tag. Ett halvår senare tog vi upp frågan igen och enades då om att åtminstone tillsätta en arbetsgrupp som fick titta på möjligheten att införa ett gemensamt Studenter-20131108-DSC_3027system. Gruppen arbetade på och döm om min och övriga USSR-ledamöters förvåning när de några månader senare kom tillbaka och det visade sig att alla fakulteter nu var positiva! Ett ordentligare arbete med utformande av detaljer och regler vidtog, inspiration hämtades inte minst från tekniska högskolan i Lund, samhällsvetenskaplig fakultet i Lund och Karolinska institutet. Ett pedagogiskt meriteringssystem var ju ingenting nytt i sig. Lunds tekniska högskola har kört ett i drygt tio år. Vad som var nytt för Umeå universitet var att vi – som första stora bredduniversitet – skulle ha ett system med gemensamma kriterier och utformning över alla fakulteter.

Pilotomgången kom igång, genomfördes och i våras kunde vi uppmärksamma de fyra första excellenta och de fem första meriterade lärarna vid vårt lärosäte. I pilotomgången fanns en begränsning på hur många som kunde få ansöka om att bli meriterad eller excellent. Taket var satt till tjugo lärare fördelade på de olika fakulteterna proportionellt mot antalet anställda lärare.

Efter den genomförda pilotomgången vidtog genast en utvärdering och ett arbete med att göra justeringar i modellen så att rektor skulle kunna fatta beslut om ett permanent system vid Umeå universitet. En del saker justerades, men egentligen inte särskilt mycket. Mariehem-20141130-DSC_7959Det handlade mycket om tydligare instruktioner och kriterier, handläggningsrutiner, dialog om hur sakkunniga ska föreslås och vad som förväntas av sakkunniga. Något med pilotomgången som åtminstone för mig var väldigt tydligt och en ögonöppnare var hur dåliga vi normalt är på att bedöma pedagogiska meriter. Ibland fungerar det naturligtvis alldeles ypperligt, men alltför ofta saknar nog de som är satta att bedöma den pedagogiska delen erfarenhet och kanske också kunskap om vad som faktiskt ska bedömas. Här tror jag att vårt pedagogiska meriteringssystem indirekt kommer att ge en högre standard på utlåtanden också vid vanliga lärartillsättningar.

När den andra utlysningen nu äger rum (den första i den permanenta modellen) finns inte längre någon övre gräns för hur många som får söka. Precis som vid ansökning om att bli docent eller om att befordras, så ansöker man om man anser sig ha de meriter som krävs. Dock bör jag väl tillägga att vi tagit oss friheten att, utifall det blir väldigt många sökande, dela upp ansökningarna i två eller flera omgångar.

Varför ska vi då ha ett sådant här system? EN viktig komponent och den som kanske oftast hörs är för att vi ska lyfta statusen på utbildningen och lyfta de individer som gör ett fantastiskt jobb för och med våra studenter. En morot för att man ska ägna sig åt utbildning och se det som lika naturligt och meriterande som forskning. Detta sagt med vetskapen om att vi har en tämligen lång väg att vandra innan vi är där. En annan anledning, som jag själv tycker är nog så viktig, är att det också ska leda till fler, bättre och djupare pedagogiska diskussioner, samtal och utvecklingsarbeten på våra institutioner och program. Det är också anledningen till att när en lärare inplaceras som meriterad eller excellent, så får inte bara individen ett lönepåslag med en nivå som överensstämmer med docenttillägget, utan den – må vara symbolisk – engångssumma går också till institutionen där läraren är verksam. Detta för att institutionsledningen ska känna att det här är något positivt och viktigt inte bara för den enskilde utan för hela miljön. Förhoppningsvis kan det, som sagt, stimulera till ytterligare samtal och utveckling.

Den nu aktuella ansökningsomgången har som sista ansökningsdatum den 13 januari 2015, så mitt råd till alla som läser det här är att snarast gå in och läsa mer fakta och bakgrund på Aurora (https://www.aurora.umu.se/Anstallning/kompetensutveckling/Pedagogisk-meritering/), ta del av utlysningstexten, gärna kontakta UPL för rådgivning och sedan börja snickra på sin ansökan!

Det ska bli ett sant nöje att i vår få välkomna ytterligare meriterade och excellenta lärare vid vårt lärosäte!