30 år ERASMUS!

I dagarna firas 30 år med ERASMUS-programmet. För dem som inte vet kan det sägas att ERASMUS, som är en akronym för European Region Action Scheme for the Mobility of University Students, är världens största utbytesprogram. Programmet gör att mer än 200 000 europeiska studenter årligen kan läsa vid ett lärosäte i ett annat europeiskt land. Sverige har inte varit medlem hela tiden utan blev medlem i ERASMUS-familjen först vid EU-inträdet men har likväl påverkats avsevärt.

Från ett svenskt perspektiv kan grunderna av dagens internationella studentmobilitet spåras till svenska präststudenter som på 1600-talet reste till Tyskland för att studera i Martin Luthers fotspår. Och även idag är internationalisering av högre utbildning en viktig målsättning för staten och universitetet.

Umeå universitet är i detta sammanhang ett självklart val för många studenter från Tyskland, Frankrike, Spanien och många andra europeiska länder. Det relativt stora utbudet av kurser på engelska och ett excellent mottagande har inneburit att Umeå universitet regelbundet hamnar i topp på europeiska rankinglistor över populära utbytesuniversitet. Det är naturligtvis roligt och någonting att vara stolt över.

Jag själv kom som utbytesstudent till Umeå från universitetet i Würzburg och just detta universitet har under åren varit en viktig partner också när det gäller ERASMUS-avtalen. Det stora antalet tyska studenter därifrån har bidragit till att Umeå är en välkänd stad i Würzburg och en annan konsekvens är att kommunerna är engagerade i ett vänortssamarbete som omfattar inte minst kulturella utbyten och i år firar 25 år.

Tyvärr är svenska studenternas intresse att läsa utomlands mer begränsat. Här finns det anledning att fundera vad som kan göras för att sätta fart på studenternas intresse. En termin utomlands är en vederhäftig erfarenhet som inte kan ersättas av likvärdiga alternativ. För mig har den varit oerhört stimulerande och avgörande för min akademiska karriär.

Utbytesstudenter bidrar också på plats i Umeå till att ge universitetets svenska studenter internationella utblickar och skapar personliga och professionella nätverk som ofta vara länge. Så klart har detta varit ett skäl för programmets tillkomst: att skapa en europeisk identitet och sammanhållning i Europa. Med hänsyn till Brexit, nationalistiska strömningar och försök att återuppbygga gränser i Europa känns ERASMUS-programmet och idéerna bakom programmet som mer aktuella och viktigare än på länge.

Därför är det angeläget att uppmärksamma ERASMUS-jubileet och arbeta för dess utveckling även i framtiden.

Uppehållet över – våren i antågande

Det har gått några månader sedan det senaste blogginlägget. Det betyder nu inte att ingenting hänt på utbildningsfronten. Tvärtom, så är det nog så att det varit alldeles väldigt mycket fart på alla områden. Förhoppningsvis ska det nu, när sommartiden är här, ljuset sprider sig över vårt vackra campus och de sista skidturerna börjar närmna sig, bli lite ordning och reda också på den här bloggen. Vi har en spännande vår framför oss och det allra mesta som är på gång känns ovanligt positivt.

I förra veckan besökte jag och kommunikationschef Ulrika Frick Lang kommunstyrelsens arbetsutskott för att presentera kommunens och vårt gemensamma studentrekryteringsprojekt. Ett viktigt och intressant projekt som nu, inte minst i och med kommunens treåriga engagemang, lyfts till nya höjder. Vi blev mycket väl mottagna, fick gott om positiv feedback och jag kunde än en gång konstatera vilket gott och bra samarbete vi har med Umeå kommun. Ett så omfattande samarbete med kommunen är ju inte någon självklarhet för ett stort fullbreddsuniversitet som vårt.

Som många uppmärksammat har vi också kommit väl ut i de två senaste nationella rankningar av svenska universitet som presenterats. Dels den s.k. Urank, dels tidningen Fokus ranking. Naturligtvis är det här inte någon totalt sann bild av vårt universitet och vi som är inne i och kan verksamheten ser såklart mängder med brister i dessa, liksom alla andra, rankningar och vet också att det är så mycket annat som spelar roll för en god utbilding.

Trots det, så är det – tyvärr kan man tycka – helt klart att rankinglistorna får tämligen stor uppmärksamhet utanför universitets- och högskolevärlden. Både föräldrar, presumtiva studenter och politiker brukar ofta läsa och tala om dem. När vi i förra veckan besökte Umeå kommun var det just Urank och Fokus som var arbetsutskottets ledamöters första samtalsämne. Nu ska jag inte fördjupa mig i dessa rankningar här. Uranken är intressant såtillvida att den innehåller en hel del områden som vi själva tycker är viktiga och där det är bra att få en jämförelse med övriga lärosäten i landet. Dock krävs en ordentlig analys av oss själva och jag ser framför mig att utbildningsstrategiska rådet kommer att titta på delar av detta och jag får säkert tillfälle att återkomma därefter.

Ett stort arbete som pågår med största intensitet just nu är utvecklingsprogrammet UmU 2020. De strategiska råden har fått i uppgift av den centrala programgruppen, som leds av prorektor Kjell Jonsson, att föreslå tre till fem långsiktiga och övergripande mål som sedan ska behandlas och vävas samman av centrala gruppen. I morgon bitti (tisdag) har utbildningsstrategiska rådet möte där våra mål ska slutputsas för att sändas till centrala gruppen. Hittills har vi haft goda diskussioner och jag ser framför mig att vi imorgon kommer att vara tämligen ense om de mål vi tycker är väsentliga. Sedan kan vi säkert dividera en del om olika formuleringar, men det hör ju till. Jag hoppas kunna återkomma senare i veckan med lite mer om utvecklingsprogrammet och annat.

Till dess, allt väl!
/Anders