Doktorer utanför akademin – UMIT

I torsdags invigdes UMIT research labs nya lokaler i Mit-huset. UMIT är en centrumbildning som tilltalar mig. Här samarbetar främst fysiker, matematiker och datavetare, men också informatiker och på sikt nog även ekonomer och andra. Här finns ingen anställd personal, något jag tror underlättar mobilitet och kreativietet. Man behöver bara komma in i lokalerna för att man ska känna en atmosfär som verkligen sprudlar av kreativitet och god forskning.

Det finns såklart många sådana miljöer vid vårt universitet, men vad som kanske särskiljer UMIT åtminstone från de flesta, är den starka kopplingen mot industri, näringsliv och offentliga organisationer utanför universitetet. Detta kopplat med högkvalitativ grund- och nyfikenhetsforskning. En väldigt god mix!

Vad jag kanske gillar mest är dock att den starka kopplingen mellan forskning och samverkan också knyts ihop med utbildning på alla nivåer. UMIT har program för att slussa både studenter på avancerad nivå, doktorander och nydisputerade in i skarpa projekt med industrin. Inte minst tror jag det här kan bli en viktig miljö för att öka antalet disputerade personer utanför universitetsvärlden.

Vill någon riktigt känna en kokande stimulerande miljö, så gör ett besök i Mit-huset och UMIT. Man kan börja med att titta in på www.org.umu.se/umit/english/

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *