En andel av överskottet går till strategiska insatser

Vid årets sista rektorsmöte togs beslut om att verksamheter, i de fall där inte alla medel använts under året, från och med 2019 ska lämna ifrån sig 10 procent av det positiva ekonomiska resultatet, över en viss nivå. Därefter tar universitetsledningen beslut om strategiska insatser på universitetsgemensam nivå.

Skälet till beslutet är att universitetet de senaste två åren har haft ett stadigt ökande överskott och prognostiseras ha ett utfall med +186 miljoner kronor vid årets slut. De resurser som universitetet tilldelas ska i så hög grad som möjligt användas för att bedriva utbildning och forskning av hög kvalitet.

 

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *