Europa står inför ett vägval

Under 2019 riktas mycket fokus på EU och Europa. I april blir plötsligt Brexit verklighet i och med att Storbritanniens utträde ur unionen verkställs. Hur kommer det att påverka unionens framtid? Kommer fler stater att följa britternas exempel, eller kommer EU att utveckla ett djupare samarbete mellan de länder som stannar kvar i gemenskapen? Vilka andra konsekvenser kommer Brexit att medföra? Riktningen pekas säkerligen ut i det val till Europaparlamentet som sker i maj.

Vi ser populistiska och nationalistiska strömningar i de flesta av Europas länder, och hur kommer det att påverka framtidens EU och synen på demokrati? Det finns en klar risk att den europeiska spelplanen kommer att förändras. Det känns därför naturligt att också vi som universitet riktar blickarna mot Europa och EU under 2019. Många av våra internationella studenter kommer från andra europeiska länder, exempelvis genom utbyten inom programmet Erasmus+, och universitetets forskare har många samarbeten med forskare från andra europeiska lärosäten. Vilken inverkan kommer Brexit och EU:s framtida utveckling att ha på studentflöden och forskningssamarbeten?

Beslut som fattas på EU-nivå har ofta en direkt påverkan på hur vårt universitet, vår utbildning och forskning, samt hur våra möjligheter till gränsöverskridande samarbeten kan utvecklas. Samtidigt är det viktigt att vi som universitet — och Sverige som nation — aktivt kan vara med och påverka dessa beslut, genom att bidra med kunskap och kunskapsutveckling inom för Europa samhällsviktiga områden.

I det aktuella numret av tidningen Tänk sätter vi fokus på Europa och belyser en hel del frågor som rör såväl framtida utveckling, som hur redan fattade beslut påverkar vår verksamhet. Ett antal av universitetets forskare delar med sig av sina resultat, tankar och erfarenheter inom områden som spänner över allt från artificiell intelligens, genediterade växter, europeisk populärkultur, hälsa, studentmobilitet, säkerhetsläget, till Europas framtida utveckling och synen på Europa.

Läs och låt er inspireras.

Klicka här för att ladda ner TÄNK 1 2019

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *