Flyttar Arktis söderut?

Förra veckan fick länet besök av den japanska ambassadören och i detta sammanhang kom han och en liten japansk delegation till universitetet. Gästerna fick önska vad de vilja höra mer om och valde den arktiska forskningen vid Umeå universitet. Arcums föreståndare Peter Sköld fick presentera verksamheten, och det var nog inte första gången han behövde göra detta inför olika nationella och i synnerhet internationella gäster.

Jag vet att en hel del undrar varför det ska riktas så mycket fokus på Arktis vid Umeå universitet, och universitetsledningens val att under 2017 fokusera olika aktiviteter som t.ex. Kunskapsnoden på arktisk forskning kanske har förvånat en del. För Sverige ligger väl ändå inte i Arktis, är vad många skulle hävda. Jag själv har förmånen att till och från diskutera denna fråga med en av mina kollegor på institutionen och det blir intressanta debatter i korridor och fikarum. För henne är Arktis ett kanadensiskt påfund som allt mer anammats också i Europa. Vårt grannuniversitet i Nordnorge, tidigare känt som Universitetet i Tromsø, heter sedan några år tillbaka UiT Norges arktiska universitet. Och även kollegor där vittnar om att idén om att Tromsö ligger i Arktis, kom som en överraskning.

Själv tycker jag att det är just detta är det spännande; Att Arktis har kommit till Europa och tycks här flyttar söderut. Jag är geograf och i min utbildning ingick det en del naturgeografi. Därför är jag medveten om att Arktis som en homogen region avgränsas av trädgräns, permafrostens förekomst, olika isotermer eller polcirkeln. Alla dessa gränser är också föränderliga men ändå tämligen stadiga i jämförelse med avgränsningar av Arktis inom olika samhälleliga sammanhang. Västerbotten och Norrbotten har ofta ingått i nordliga konstellationer; så anses man när det gäller urfolk, Barentssamarbetet och Arktiska rådet som en del av den cirkumpolära regionen Arktis. Det finns också en geopolitisk dimension, där säkerhetsfrågor har inneburit ett stort intresse för området. Klimatförändringar har naturligtvis i sig själv rönt stort intresse och insikten att polarområdena spelar roll för balansen i globala ekosystem rättfärdigar definitivt det vetenskapliga intresset för området. Även sjukdomsspridning påverkas av klimatförändringar, vilka har även inneburit ett nyvaknat intresse för arktiska sjöfartsleder och en del hittills svårtillgängliga naturresurser. Inom turismforskning har det ökande resande till Arktis med hänsyn till klimatförändringarna bland annat karakteriserats som Last chance tourism. Med andra ord är intresset för Arktis mångfacetterat och problemställningar många.

Därför är det inte så märkligt att många aktörer ser det som intressant att positionera sig som arktiska eller att diskutera norra Sverige som en del av den arktiska regionen. Innebörden av sådana val är ett intressant forskningstema för samhällsvetare och humanister oberoende om man tycker att Umeå ligger i Arktis eller inte.

Umeå universitet är idag ett av de största universiteten inom det cirkumpolära området och den forskning som pågår på våra fakulteter är viktigt för människorna i Norr. Arcum och Vaartoe, vårt centrum för samiska forskning, är välkända noder i dessa nordliga forskningsnätverk och även vår verksamhet på CIRC på Abisko Naturvetenskapliga station bidrar med mycket viktig kunskap kring klimatförändringar i Norr. Innehavaren av H. M. Konung Carl XVI Gustafs professur i miljövetenskap 2017–18, Grönlandsexperten John Anderson, professor vid Loughborough University i England, kommer att förstärka denna verksamhet ytterligare. Under året kommer vi dessutom att vara värd för International Congress of Arctic Social Science IX. Och säkert kommer även Kultur på campus ha det ena eller andra inslaget med arktisk kultur.

Jag är övertygad att vårt arktiska år kommer att hjälpa till att positionera oss ytterligare som stark kunskapsnod i Norr och leda till nya spännande forskningsprojekt och samarbeten. Året kommer att bidra med relevant kunskapsinput till den pågående diskursen om Arktis, och jag tror det kommer att bli stimulerande och riktigt kul!

1 svara

Lämna en kommentar

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *