Framtid och utbildning

Familjen Flintas skapare, William Hanna och Joseph Barbera, låg också bakom den tecknade TV-serien Jetsons, om en familj på 2060-talet. Medan humorn i Familjen Flinta byggde på stenåldersvarianter av 1960-talets teknologi, så var de humoristiska effekterna i Jetsons baserade på 1960-talets vardagsliv i science-fiction-tappning.

En central figur i serien var hushållsroboten Rosie, i styvstärkt förkläde och spetshätta, som skötte hemmet åt familjen Jetson. Från sin 1960-talshorisont kunde Hanna och Barbera föreställa sig en teknologiskt utvecklad framtid där städning, matlagning och barnpassning utförs av robotar. Deras framtidsvision innehåller däremot ingen som helst medvetenhet om sociala och demografiska förändringar, allra minst den genusrevolution som låg bara några år framåt i tiden.

Jag blev påmind om Rosie när jag besökte demonstrationsdagarna Interaktivitet i smarta miljöer 10 och 11 januari där 65 studenter från datavetenskap, interaktionsdesign och arbetsterapi visade prototyper för interaktiva intelligenta system. Förevisningen utgjorde avslutningen av en fakultetsöverskridande projektkurs. Studentprojekten tog fasta på såväl genusfrågor som behoven hos en åldrande befolkning och de utmaningar som möter människor med funktionshinder.

Designförslagen kombinerade ingenjörskunnande med sociala, kognitiva och emotionella dimensioner och hade ett integrerat hållbarhetstänkande. Här fanns en sittdyna av mormorsrutor som skickar signaler när den som använder den har suttit stilla för länge. Här fanns armband som stimulerar fysisk aktivitet och spel som uppmuntrar till samarbete och tränar den sociala förmågan hos hemmasittande ungdomar. Här fanns smarta lyktstolpar som kunde ge information om den tryggaste gångvägen samtidigt som deras ljus kunde regleras med hjälp av en smartphone. Demonstrationsdagarna visade de kreativa lösningar och den behovsstyrda innovation som kan bli resultatet när humanvetenskaper och teknikvetenskaper samverkar.

Framtidsvisioner, inklusive humoristiska sådana, har i högsta grad ett bäst-före-datum. Familjen Jetsons framtid är redan förlegad eftersom den var blind för andra utvecklingsvägar än en uppdatering av 1960-talets teknologi. Hannas och Barberas science-fiction-komedi utgick från en grundmurad framtidstro där jordens resurser fortfarande framstod som outtömliga och tekniska landvinningar skulle lösa alla problem. Bilden ser annorlunda ut idag.

Våra utbildningar har självfallet också blinda fläckar och det är svårt att tänka utanför invanda mönster. Det här gäller i synnerhet arbetslivsanknytningen där vi gärna vill se en direkt linje från utbildning till anställning. Men i universitetets uppdrag ingår också att forma framtidens arbetsliv genom att förutse en utveckling som ännu inte har skett. Umeå universitet har fördelen att vara ett bredduniversitet där samtliga utbildningsområden finns representerade. Det innebär att vi kan hämta inspiration från alla fakulteter för att utveckla utbildningar där oväntade ämneskombinationer leder till ny kunskap för en föränderlig framtid. Samarbetsprojektet Interaktivitet i smarta miljöer är ett exempel på hur ett sådant arbete kan se ut.

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *