Glad vecka – företagsekonomi och Lärarhögskolan

Veckan som gått har bjudit på flera positiva nyheter. HSV:s utvärderingar kan man ha många åsikter om och vi är nog många som ställer oss frågande till hela systemet i sig. Utan att ge sig in i den diskussionen, kan man dock konstatera att visst betyder resultaten en del för oss och visst pekar de på saker som vi kan behöva jobba mer med i våra utbildningar. De talar långt ifrån om någon helhet kring utbildningarnas kvalitet, men de omdömen vi får kan trots det vara en viktig vägledning i hur vi kan jobba vidare.

För ett par veckor sedan anordnade det utbidningsstrategiska rådet ett seminarium med anledning av att de första resultaten kommit. Vi fokuserade då framförallt på de utbildningar som fått omdömet bristande kvalitet och vilka lärdomar vi kunde dra därav. Många värdefulla synpunkter kom fram i diskussionen. Bara en sådan fråga som: Hur ofta underkänner vi egentligen ett examensarbete (underförstått trots att vi vet att det kanske inte håller måttet). En annan lärdom som åtminstone vissa utbildningar verkar dra är att vi kanske inte ska erbjuda studenter att skriva examensarbeten alltför brett utan försöka fokusera till de områden där vi har god och bra forskning och verklig spetskompetens på handledarsidan.

De första resultaten bjöd både på ris och ros för Umeå universitet. Geovetenskap fick högsta omdömet (mycket hög kvalitet) medan några, framförallt små (i betydelsen få studenter), examina fick omdömet bristande kvalitet och de flesta kort och gott ”hög kvalitet”. I veckan som gick offentliggjorde så Högskoleverket resultaten för examina inom de i Sverige volymmässigt största utbildningarna – företagsekonomi. Här är konkurrensen hård. HSV anser att 40% (25 utbildningar) har bristande kvalitet och endast åtta i hela landet fick omdömet ”mycket hög kvalitet”. Med det som bakgrund är det extra glädjande att Umeå universitet och Handelshögskolan här fick detta omdöme för sin magisterexamen. Tittar vi på de utbildningar som fått högsta omdömet vid vårt universitet, så är det utbildningar och institutioner som verkligen jobbat med sin grundutbildning, tänkt nya tankar, utvecklat såväl forsknings- som samverkansinslag och ständigt ägnar sig åt kvalitetsförbättringar och utveckling. Extra roligt blir det då när det visar sig att detta betalar sig i utvärderingarna.

En annan positiv nyhet den gångna veckan är att vi nu äntligen är klara med rekryteringen av en ny ledning till Lärarhögskolan. Få, om ens något, är de områden inom universitetet som de senaste åren genomgått en mer genomgripande förändring än Lärarhögskolan. Det gäller både organisatoriskt och, i utbildningarna, innehållsmässigt. Nu har vi en Lärarhögskola som har alla möjligheter att sikta framåt och se till att Umeå blir Sverigeledande både vad gäller utbildning och utbildningsvetenskaplig forskning.

Under hösten har en hel del ytterligare förändringar och justeringar genomförts. Vi har sedan årsskiftet en ny styrelse med ny sammansättning på plats och den nya styrelsen har bl.a. redan beslutat om ett ramverk för en ny, förenklad, beställningsmodell, inrättat det som så många under så många år efterfrågat – programråd – samt påbörjat en översyn över kostnadsläget och kansliets funktioner. Jag är ganska övertygad om att en viktig förutsättning för att det nu finns ett  gott samarbetsklimat och att det nu gått att komma vidare med så stora och viktiga frågor som beställningsmodellen, programråden och ekonomin, är styrelsens sammansättning i kombination med en bra ledning. Att fakultetsledningarna nu sitter i styrelsen tvingar fakulteterna att både ta ansvar och känna engagemang för Lärarhögskolan. Helt nödvändigt för en långsiktigt god utveckling.

Många pusselbitar har alltså fallit på plats det senaste halvåret, men den viktigaste kunde vi presentera i veckan som gått. Efter ett ganska långvarigt arbete har vi nu, även om de börjar först i augusti, en ny rektor och en ny ledning för Lärarhögskolan. Med litteraturvetaren Maria Löfgren som rektor, pedagogen Jan Mannberg som biträdande rektor (utbildning) och matematikdidaktikern Johan Lithner som biträdande rektor för forskningsfrågor har vi ett gäng som verkligen har alla förutsättningar att ta nya stora steg framåt! Ett varmt och stort ”välkommen till era nya befattningar” får jag därför avsluta med att utbrista till Maria, Janne och Johan! /Anders

 

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *