Innovationsplattform Norr

Universitetet har under senare år stärkt sitt engagemang för samarbeten i Norr. Sedan tidigare har Umeå universitet ett samarbetsavtal med UiT – Norges arktiska universitet, men under året har vi också anslutit oss till Joint Arctic Agenda, ett samarbete mellan UiT, University of Lapland, University of Oulu, Luleå tekniska universitet för att stärka forskningen och utbildningen i regionen. Nu är det också dags att stärka samarbete mellan lärosäten i Norra Sverige och agera gemensamt på den nationella nivån. Därför passade Umeå universitet, Luleå tekniska universitet och Mittuniversitet på att presentera ett gemensamt forsknings- och utbildningsinitiativ med namnet Innovationsplattform Norr för Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och för forskning, under hennes besök i Luleå. Inbjudan till denna träff kom från Luleås kommunalråd Niklas Nordström som vid mötet underströk att de stora kommunerna i Norra Sverige mer än välkomnade detta initiativ.

En grundidé för denna gemensamma satsning i Norr är att möta de utmaningar som har lagts fram av regering och andra aktörer i olika sammanhang. Här kan det nämnas landsbygdsutredningens önskan att stödja utveckling även utanför storstadsområden, men också utbildningsdepartementets ambition att kunna tillhandahålla utbildning som är attraktiv och tillgänglig i hela landet, under hela livet och för hela världen.

För statliga aktörer finns det anledning att förhålla sig till dessa målsättningar. I Innovationsplattform Norr fokuserar vi följande områden som är angelägna för den framtida utvecklingen i Norr och där vi kan bidra med kunskap och expertis:

  • Utveckla framtidens lärande mot mer flexibla former
  • Förädla de arktiska styrkorna, inte minst naturresurser och klimat, och utveckla näringslivet på ett hållbart sätt
  • Utveckla nya modeller för attraktiva arktiska samhällen som inte kräver hög befolkningstäthet, inte minst med hänsyn till vård och annan samhällsservice

Ett tema som går på tvären genom alla dessa teman är behovet av en fungerande digital men också fysisk infrastruktur. Den behövs inte bara att underlätta för kontakter inom regionen utan också för integrationen med andra delar av världen.

Varför krävs det då en innovationsplattform och vad är mervärden som skapas genom en sådan? En viktig aspekt är att processen kring plattformen kräver att deltagare inom regionen identifierar och utforskar sina styrkor och unika egenskaper och mobiliserar sin potential för en positiv samhällsutveckling. Norra Sverige rankas redan idag som en av de ledande regioner i Europa när det gäller innovationer. Tillgången till kompetens med tre universitet på mindre än 900 000 invånare i de fyra nordligaste länen innebär att det finns goda förutsättningar att utveckla sätt att hantera glesa strukturer, en åldrande befolkning på många håll och kallt klimat. Norra Sveriges geografi har kanske till och med varit en viktig drivkraft för innovation och lett till att universiteten tidigt har satsat på flexibla utbildningssätt och digitala lösningar inom t.ex. medicinsk försörjning men också bidragit till innovativa sätt att förvalta regionens naturresurser.

I en tid av global konkurrens är det dock viktigt att man fortsätter att utveckla attraktiva samhällen där människor vill och kan leva och försörja sig i men också att se till att innovationer kommer andra utanför regionen tillgodo. Det är därför läge att höja ambitionsnivån. Innovationsplattform Norr är för de tre nordliga universiteten ett sätt att arbeta för att nå dessa mål tillsammans med regionens privata och offentliga aktörer.

Därför har vi föreslagit ministern att satsa ekonomiskt på detta samarbete. Större anslag för utbildning och forskning ska inte bara kompensera för högre kostnader utan också vara en investering i regionens och Sveriges välfärdssamhälle och framtida konkurrenskraft.

Ministern lyssnade noga och en första reaktion kan höras på P4 Norrbotten.

Samma dag som mötet i Luleå släppte regeringen också nyheten att Polarforskningssekretariatet, myndigheten med uppdraget att samordna svensk polarforskning, skall flytta till Luleå. Jag tror att detta kommer att gynna Polarforskningssekretariatet och det innebär också att universitetets engagemang i arktiska frågor snabbt kan komma till nytta även i detta sammanhang.

När det gäller Innovationsplattform Norr kan man nog konstatera fortsättning följer

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *