#akademiuppropet

När det gör som mest ont hjälper det inte att få höra att det går över eller att det inte är så farligt. För kunna att komma vidare efter en traumatisk upplevelse är det nödvändigt med bekräftelse. Som en följd av rörelsen #metoo där kvinnor har delat sina upplevelser av sexistiska och förtryckande kulturer pågår just nu det s k Akademiuppropet på Facebook, där mer än 10.000 kvinnor vittnar om sexuella trakasserier, och regelrätta övergrepp inom den svenska högskolevärlden. Hela sektorn har anledning till eftertanke och självrannsakan, så också Umeå universitet.

Det som blir uppenbart när man tar del av berättelserna är hur ofta bekräftelsen har uteblivit och de drabbade har mötts av ointresse eller till och med misstro. Akademikernas #akademiuppropet har skapat ett sammanhang där kvinnor har kunnat ge stöd åt varandra och uttrycka sin ilska och frustration över de tysthetskulturer som förringade deras upplevelser. Det är omskakande att läsa vittnesbörden, men en positiv effekt av den pågående kampanjen är att den ger synlighet åt den smärta som de utsatta alltför ofta har tvingats uthärda ensamma.

Osunda kulturer ska inte kunna utvecklas inom akademin. Sexuella trakasserier ska inte förekomma. Vid ett universitet där ledorden är öppenhet, kunskapssökande och frihet får det inte finnas miljöer som präglas av maktmissbruk och tystnad. Vi har ett gemensamt ansvar för att uppmärksamma och reagera på missförhållanden så att alla studenter, alla anställda ska känna sig trygga i vetskapen om att ifall något oönskat händer kommer de att få det stöd de behöver.

Likavillkorsfrågor ingår i alla våra medarbetarutbildningar, från chefsutbildningar till information till nyanställda. Vi har handläggningsordningar att följa vid diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling. Vi har en omfattande likavillkorsorganisation med företrädare på alla institutioner och enheter, handläggare på fakultetsnivå och samordnare på universitetsövergripande nivå. Vi har en lång tradition av stark genusvetenskaplig forskning. Allt detta ska vi aktivera.

Vi ska också aktivera vår medmänsklighet och se och bekräfta den utsatthet som tyvärr fortfarande finns i våra miljöer. Man läker inga sår genom att låtsas som om de inte finns. Man stävjar heller inte oacceptabelt maktutövande genom att vända bort blicken och tänka att det kanske blir bättre nästa dag, nästa vecka, nästa år.

Vi har redan inlett ett arbete med att formulera Umeå universitets värdegrund, och det kommer att förstärkas under 2018. En självklar utgångspunkt är respekten för allas lika värde. Det här är inte bara en fråga om rättvisa, utan i högsta grad en fråga om kvalitet inom utbildning och forskning. Respekt för andras värde innebär en öppenhet för andras erfarenheter och villkor som kan skapa ny kunskap och bli en drivkraft för förändring. Det är akademins ansvar att vara föregångare här.

4 Kommentarer
 1. Sara says:

  Hej!
  Först av allt vill jag påpeka att det är under hashtaggen #akademiuppropet som detta sker. #Ickegodkänt är ett upprop för lärare och annan skolpersonal och handlar inte specifikt om akademin.

  Jag vill också ställa en fråga. Kan du förtydliga vad du menar med att ”det är nödvändigt att få bekräftelse”? Det kan tolkas som att någon sitter och nickar deltagande och säger saker som ”jag förstår att det är jobbigt, vad bra att du kom till mig och berättade”, men att det sedan inte nödvändigtvis leder till något mer konkret. Men jag hoppas att du menar något mer än så när du använder ordet ”bekräftelse”.

  Svara
  • Heidi Hansson says:

   Hej Sara! Tack för din kommentar. Förra veckan var det lite svajigt vilken hashtag man egentligen valde att använda, men nu vet vi ju att #akademiuppropet är det som gäller för just vår verksamhet. Jag noterar också att jag faktiskt har skrivit ”akademiupproret” vilket väl får betraktas som en freudiansk felsägning. När det gäller att få bekräftelse så handlar det om allt från att bli tagen på allvar och få gehör från sin omgivning till att chefer och ledare agerar med kraft för att följa upp rapporter om missförhållanden och åtgärda oacceptabla beteenden. En annan aspekt av bekräftelse som jag i och för sig inte tänkte på just när jag skrev mitt inlägg är behovet av att använda bekräftelsetekniker som motvikt till de härskartekniker som alltför ofta förekommer. Det här är frågor vi får anledning att återkomma till i värdegrundsarbetet som vi har påbörjat och som fortsätter nästa år.

   Svara
 2. JOHANNA says:

  KAN MÄN PÅ UMEÅ UNIVERSITET DRABBAS AV SEXUELLA ÖVERGREPP? KAN KVINNOR I MAKTPOSITION UTSÄTTA ANDRA KVINNOR FÖR OSYNLIGGÖRANDE OCH KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING? JAG HAR HÖRT MÅNGA HISTORIER OM KVINNOR SOM ÄR RÄDDA FÖR ATT BERÄTTA OM HUR KVINNOR PÅ UMEÅ UNIVERSITET HAR UTSATT YNGRE KVINNOR FÖR KRÄNKANDE BEHANDLING, UTESLUTNING, OSYNLIGGÖRANDE OCH UTÖVAT MAKT AV BÅDE SEXUELL SOM SOCIAL KRÄNKANDE NATUR. VARFÖR PRATAS INTE OM DET? OCH, SLUTLIGEN VARFÖR GÖR UNIVERSITET INGENTING ÅT DET NÄR KVINNOR SOM DRABBATS AV ATT ÄLDRE KVINNOR I MAKTPOSITION UTÖVAR UTESLUTANDE OCH SÄRBEHANDLING OCH ÄREKRÄNKNING PÅ ANDRA ANSTÄLLDA? JAG HAR MED 100% SÄKERHET HÖRT OCH ÄVEN SJÄLV SETT MÅNGA GÅNGER HUR ÄVEN KVINNOR HAR TRYCKT NER KVINNOR PGA AV AVUNDSJUKA OCH KONKURRENS OCH INRE STRIDIGHETER KRING POSITIONER OCH MAKTMISSBRUK. JAG VET KVINNOR SOM LÄMNAT RAPPORTER TILL UNIVERSITETSLEDNINGEN OCH FÖRSÖK LYFTA DESSA FAKTUM OCH DET SKER INGENTING. MAKTMISSBRUK OCH SEXUELLA ÖVERGREPP ÄR ETT VIDARE OCH STÖRRE PROBLEM ÄN ATT BARA MÄN UTSÄTTER KVINNOR FÖR DET. VISST ÄR DET FANTASTISKT BRA ATT KVINNOR ÄNTLIGEN KAN SÄGA IFRÅN OCH ATT MÄNNEN BÖRJAR PÅ ALLVAR FÖRSTÅ DETTA PROBLEM. SAKEN ÄR BARA DEN ATT ÄVEN KVINNOR KAN UTSÄTTA MÄN FÖR SEXUELLA INVITER OCH ÖVERGREPP SOM BEFINNER SIG I UNDERLÄGE GENTEMOT KVINNOR HÖGRE UPP I HIERARKIN. JAG VET FLERA MÄN SOM SJÄLVA NÄMNT DETTA OCH TAGIT UPP DET MEN INTE VÅGAR LARMA DÅ DE ANMÄLT MISSFÖRHÅLLANDEN TILL PREFEKTER OCH ANDRA PÅ DEKAN NIVÅ. TYVÄRR GÖRS INGEN ÅTERKOPPLING NÄR KVINNOR SOM UTSÄTTS AV KVINNOR RÅKAT ILLA UT ELLER NÄR MÄN BLIVIT STIGMADE AV ANDRA KVINNOR ELLER MÄN I MAKTPOSITIONER. DET ÄR DAGS ATT LYFTA SAMTLIGA PROBLEM OCH ÖVERGREPP OCH SE DEM SOM ETT MER ALLMÄNT MÄNSKLIGT PROBLEM OCH INTE BARA ETT PROBLEM MELLAN MÄN OCH KVINNOR OM VI PÅ ALLVAR SKA KUNNA BÖRJA ARBETA OCH BEMÖTA PROBLEMEN.
  JOHANNA.
  STORA BOKSTÄVER ÄR SKRIVNA MED FLIT FÖR ATT YTTERLIGARE PÅMINNA OM ALLVARET I DETTA.
  DET MÅSTE BLI FOKUS PÅ SAMTLIGA FALL NÄR MAKTMISSBRUK OCH KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING OCH TRAKASSERIER DRABBAR ÄVEN KVINNOR OCH MÄN SOM TEX HAR KVINNOR SOM UTÖVAR DEN SORTS MAKTMISSBRUK.

  Svara
  • Heidi Hansson says:

   Hej Johanna! Tack för dina synpunkter. Som du ju lyfter fram i din kommentar är alla former av maktmissbruk oacceptabelt. Under nästa år kommer vi att intensifiera vårt värdegrundsarbete där respekt för allas lika värde är en utgångspunkt. Hälsningar, Heidi

   Svara

Lämna en kommentar

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *