Internationalisering – möjligheter och behov!

Veckan före påsk deltog jag i en delegation som besökte Sydafrika och Botswana. Huvudändamålet med resan var att se till möjligheterna för svenska lärosäten att fördjupa kontakterna med ett antal universitet i de båda länderna. Det var enligt universitetskansler Harriet Wallberg en av de största delegationsresorna i sitt slag med 13 deltagande rektorer, ledningen för UKÄ och STINT, som tillsammans ledde delegationen, samt för Formas, Forte och Svenska Institutet. Under första hälften av resan deltog också statssekreterare Karin Röding.

Det finns en lång tradition av akademiskt samarbete mellan Sydafrika och Sverige och utifrån sampubliceringsmönster så ser vi en fortsatt bredd i forskningssamarbeten mellan universitet i i de båda länderna. Det gäller också Umeå universitet. Det mest utbredda samarbetet har forskare från Umeå universitet med University of the Witwatersrand, men forskningssamarbeten är spridda över ett antal universitet i Sydafrika. Något förvånande är att utbytet inom utbildningsområdet är betydligt mer begränsat, med ett lågt antal studentutbyten i vardera riktningen. Anledningar som våra värdar vid olika universitet angav som hinder för afrikanska studenter att komma på utbyten till svenska lärosäten är inte sällan av ekonomisk art och inte så förvånande, språkliga hinder. Det finns alltså anledning att kommunicera att vi har ett brett utbildningsutbud som ges på engelska och att det är lätt att ta sig fram i det svenska samhället med engelska som språk, men inte minst så finns ett stort behov av ett utbyggt stipendiesystem.

Nuvarande samarbete och utbyte med Botswana är inte oväntat mycket begränsat, men det är ett land som nu satsar stort på utbildning och forskning. Botswana är ett litet, lugnt och demokratiskt land med en befolkning om bara ca 2 miljoner invånare. Man ser nödvändigheten av att gå från ett beroende av gruvdrift, inte minst diamantindustrin, till att växa som en kunskapsnation. Det visade sig i ett stort intresse för vårt besök och möjligheterna för ett ökat samarbete.

Något jag slogs av i möten och diskussioner med olika företrädare för akademin är närheten mellan utbildnings-, forsknings-, samverkans- och innovationsaspekter för dessa länders utveckling och för att möta stora samhällsutmaningar. Det är en närhet som utgår från vardagen och vetskapen om det egna samhällets påverkan av klimatförändringen, fattigdom och den politiska utvecklingen som rör demokrati och människors lika värde och förutsättningar. Veckan före vårt besök präglades av omfattande studentdemonstrationer med fokus på ett antal grundläggande förutsättningar för studenternas vidkommande, men som i hög grad utgår från ett missnöje med och instabilitet i det politiska tillståndet i landet. Vi var därför i förväg förvarnande om att vi kanske inte planenligt skulle kunna besöka alla tilltänkta universitet, då t.ex. universitetet i Pretoria var stängt veckan före vårt besök. Verksamheten återupptogs dock för tiden för vårt besök.

Lena University of Johannesburg

University of Johannesburg

Vårt intensiva program startade med besök på University of Johannesburg, där delegationen först samlade sig inför veckan tillsammans med Ambassadör Anders Hagelberg, följt av olika möten bland annat med NRF (the National Research Foundation). Universitetet i Johannesburg har ett antal studenter som kommer från de allra fattigaste områdena, med de speciella utmaningar som det innebär. Man satsar stort på lärarutbildningen och har också byggt in en skola på campusområdet. Näst på tur stod University of Pretoria, där FNs hållbarhetsmål mycket tydligt lyfts upp på agendan.

 

Lena Your chance to contribute

Lärarutbildningen är nu i fokus och man tryckte på behovet av att jämte utbildning på djupet i olika discipliner, träna, inte minst forskarstuderande, i komplexa frågeställningar. Man utvecklar teknik och pedagogik och talade om ”hybrid teaching and learning” som en ”huge investment”! De tog oss också med på en digital resa ner i gruvan där olika lager på olika nivåer kunde betraktas och tex säkerhet och risker kunde illustreras.  Dagen avslutades med middag under värdskap av rektor för University of Witwatersrand, Adam Habib, som höll en lång och mycket intressant middagspresentation. Adam Habib är mycket aktiv i den nationella debatten i ett antal frågor av stort nationellt intresse och betydelse.

 

Lena Rektor Adam Habib

Rektor Adam Habib


Lena University of Witwatersand

University of Witwatersrand

 

Lena Därefter bar det av till Botswana och Gaborone

Tisdagen inleddes med ett besök på University of Witwatersrand, där de tog oss med på en lite oväntad men intressant tripp, då vi fick ta del av framtidsplaner i en gammal industrifastighet. En av utgångspunkterna för diskussionen var den stora arbetslösheten bland ungdomar. Samtidigt står 6 av världens 10 snabbast växande ekonomier att finna i Afrika! Och man lyfte digitaliseringen som den dominanta teknologin och att digitala hubbar växer fram – det är där det händer! Under besöket poängterades också betydelsen av samarbetet med Umeå universitet inom hälsoområdet och att man välkomnar, inte minst fler post docs inom området från Sverige. Vi fick också ta del av den starka arkeologiforskningen på universitetet.

Därefter bar det av till Botswana och Gaborone!

Lena Flygplan

Jag tror att följande bilder talar lite för sig själva och om University of Botswana och den uppbyggnad som är på gång!

 

Lena University of Botswana

University of Botswana

 

Lena Byggnaden med klockan

Byggnaden med klockan – studentcentrum

 

Lena En annan del av universitetet

En annan del av universitetet!

 

Lena Sportcentrum på campus

Sportcentrum på campus!

 

Lena Sjukhuset på campus

Sjukhuset på campus

 

Lena Bostäder för AT-läkare

Bostäder för AT-läkare!

Under besöket på University of Botswana, som på många sätt imponerade, så inbjöds vi också till fördjupat samarbete på flera områden och i olika former. Bland områden av betydelse för landet som ligger högt på önskelistan är vattenexploatering, klimatförändringen och hälsoområdet, där bland annat antibiotikaanvändningen på den afrikanska kontinenten särskilt nämndes, men också litteratur, kultur och arkeologi.

Under besöket träffade vi också Botswana International University of Science and Technology (BIUST). Efter återresa från Botswana till Sydafrika, så inleddes torsdagen med besök på University of Cape Town, varefter vi fortsatta till Stellenbosch University.

 

Lena Hela svenska delegationen

Hela svenska delegationen tillsammans med några av våra värdar på University of Cape Town.

Många områden av intresse lyftes också som exempel på pågående samarbeten mellan svenska lärosäten och University of Cape Town. Med tanke på utvecklingen inom digital humaniora på Umeå universitet, så noterade jag särskilt hur University of Cape Town bland annat lyfte ”Digital Humanities at UCT”, som exempel på betydelsen av trans-disciplinärt arbete. Dagen avslutades med intressanta diskussioner på Stellenbosch University.

 

Lena Studentdemonstration

Studentdemonstration på University of Cape Town.

 

Lena Wallenberg

Wallenberg Research Center

Fredagen inleddes med en mycket intressant workshop på Stellenbosch Institute for Advanced Studies (STIAS), som är nära lierat med Stellenbosch University. Institutet har en byggnad finansierad av Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse (MMW). Det var ett möte mellan den svenska delegationen och rektorer från ett antal Sydafrikanska universitet. Centrala frågeställningar var uppsatta för diskussion på dagens agenda. Man kan lätt utifrån denna diskussion, liksom hela veckans alla besök, möten och diskussioner på 7 universitet i två länder, konstatera att vi har mycket att lära oss av erfarenheter och kunskaper i dessa två länder.  Många andra länder över jordens yta söker kontakt med universitet, inte minst i Sydafrika där det finns starka traditionella universitet och unga snabbväxande, för fördjupade samarbeten. Men vi har fortfarande goda möjligheter att fördjupa våra samarbeten – om vi tar chansen!

En framgångsfaktor, som lyftes i diskussionerna, är en stark interaktion mellan utbildning och forskning. Då detta också är en utgångspunkt för vår egen utveckling vid Umeå universitet, så utgör utbildningens och forskningens ömsesidighet en god grund för utvecklingen av strategiska och starka samarbeten mellan våra lärosäten. Till exempel kan miljöer för intressanta student- och lärarutbyten utvecklas i miljöer där redan starka forskningssamarbeten har utvecklats. Vidare ser man gärna fler utbyten och samarbeten på master och forskarnivå och gärna en ökad möjlighet till joint- eller double degrees. Något som påtalades vid flera tillfällen!

För det personliga vidkommandet så hade jag glädjen att stöta på en av mina tidigare forskarkollegor från Stellenbosch, som samtidigt som oss råkade ha möte just på STIAS! Världen är sannerligen emellanåt liten och kan bjuda på oväntade (och roliga) överraskningar!

Lena Gustafsson

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *