Investeringarna i medicinsk forskning behöver fördubblas

2016 inträffade 1 545 cancerfall i Västerbotten. Varje dag under 2016 ställdes alltså fyra cancerdiagnoser i länet. Bröstcancer och prostatacancer är fortfarande de vanligaste cancerformerna, men hudcancer är den form som ökar mest.

Det behövs mer förebyggande arbete och diagnostik för att bromsa den negativa trenden. Samtidigt måste vi införa nya behandlingsmetoder och intensifiera forskningen. De offentliga investeringarna i medicinsk forskning bör fördubblas, från dagens två öre till motsvarande fyra öre per vårdkrona.

I Sverige är bröstcancer och prostatacancer fortfarande de vanligaste cancerformerna, men hudcancer är den form som ökar mest. Det höga antalet cancerfall beror delvis på att vi fått bättre metoder för att upptäcka cancer, men också på en reell ökning av antalet drabbade.

Om utvecklingen fortsätter kommer nästan dubbelt så många personer att leva med en cancerdiagnos 2040.

Utöver att cancer är smärtsamt för såväl de direkt drabbade som de närstående innebär det också en stor samhällskostnad. De årliga kostnaderna för cancer i Sverige uppgår till runt 36 miljarder kronor och väntas fördubblas till 2040.

Samtidigt finns det hopp, tack vare forskning och utveckling:

  • Trots att allt fler drabbas av cancer har antalet som överlever mer än fördubblats de senaste 60 åren, från tre av tio till drygt sex av tio.
  • Minst fyra av fem barn som drabbas av cancer botas i dag. På 1950-talet överlevde endast ett av fem barn.
  • Sveriges cancerforskning är i världsklass och det pågår många viktiga projekt på landets universitet. Till exempel har forskare i Umeå nyligen lyckats lösa en 50-årig gåta och kartlagt hur viruset EBV kan framkalla cancer i människans celler. Det ger hopp om nya behandlingsmetoder.

Det krävs mer forskning för att minska antalet cancerfall och i högre grad bota dem som drabbas.

För varje skattekrona som läggs på vård avsätts i dag endast två öre till att utveckla bättre prevention, diagnostik och behandling för framtiden.

Vi vill att de offentliga investeringarna i medicinsk forskning på sikt fördubblas till motsvarande fyra öre per vårdkrona.

Den investeringen skulle rädda många liv, i såväl Västerbotten som nationellt och globalt.

Debattartikeln är publicerad i Norran och skriven tillsammans med Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare Forska Sverige, Ulrika Årehed Kågström, generalsekreterare Cancerfonden, Katarina Johansson
ordförande Nätverket mot cancer.

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *