Kunskap tillsammans

Vi är inne i den samiska årstiden höstsommar. Björkarna på campus är fortfarande gröna men börjar få inslag av gult som lyser upp. Hösten är skördetid och livets höjdpunkt och inte sällan en metafor för att slutet nalkas. I utbildningsvärlden är det tvärtom. Här börjar året på hösten och luften är full av förväntan och löften om nya möjligheter.

Ett årstidstecken som förstärker känslan av nystart är att det börjar bli påtagligt trångt på cykelbanorna. Den här höstterminen har nästan 8000 nya studenter påbörjat sina universitetsstudier och totalt finns mer än 30000 studerande på olika program och kurser. För oss som arbetar vid universitetet är september månad då vi får en kick att utvecklas i våra yrken och uppdrag genom den stimulans som mötet med nya, nyfikna studenter innebär.

Kunskap är en levande företeelse, vare sig det handlar om teoretisk utveckling, empiriska upptäckter, erfarenhetsbaserat kunnande eller konstnärlig produktion. Kunskapen är inte statisk, och därför kan den heller inte förpackas och förmedlas i färdig form, utan måste hela tiden skapas på nytt. Universiteten uppstod för att människor ville söka kunskap tillsammans, och den idén fortsätter att genomsyra högre utbildning. Det betyder att en av universitetets viktigaste funktioner är att vara en mötesplats.

Människor är sociala varelser och vi lär oss genom att bryta våra idéer mot varandra, skapa nya sammanhang och förändra våra perspektiv. Vi får nya insikter genom att mötas och interagera, med varandra, med textböcker, med forskningsresultat och med vår omvärld. Mitt och många andra lärares mål är att vi aldrig ska lämna en lektion utan att känna att vi själva har lärt oss något. Den kunskap vi har med oss när vi går in i lektionssalen växer och förändras i mötet med studenterna, studenternas kunskaper utvecklas i mötet med lärarna och tillsammans kommer vi längre än någon av oss hade klarat på egen hand.

Så ett varmt välkommen till alla nya och återvändande studenter! Ni gjorde rätt när ni kom hit till Umeå universitet. Ni är en tillgång för universitetets lärare och forskare, för det är bara tillsammans som vi kan driva kunskapen framåt. Ta chansen att gå utanför gränserna för era egna ämnen och program och utforska vilka nya perspektiv som öppnar sig när ni berättar för andra studenter vad ni studerar och får ta emot deras berättelser tillbaka. Ställ frågor och pröva det ni lär er mot nya teorier och andras kunskaper och erfarenheter. Utnyttja biblioteket, studieverkstan, studentkårernas och föreningarnas aktiviteter, caféerna, möjligheterna till sport och friluftsliv och alla andra mötesplatser som finns. Använd cykelhjälm. Och för guds skull, låt inte era lärare lämna lektionen utan att de har fått lära sig något nytt.

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *