March for Science

Jag deltog i helgen i March for Science. Det var kul att se att många hade trotsat vind och kylan och deltog i promenaden från Umevatoriet till Renmarkstorget. Det blev ett mycket trevligt evenemang som gav möjlighet att prata med kollegor från universitetet och SLU och att lyssna på bra talare som belyste olika aspekter på faktaresistens och kunskapsförakt. Det skapade även en insikt om samhörighet och solidaritet, i alla fall hos mig.

En sak som kan noteras var att i stort sett alla talare påpekade behovet att bli bättre på att förmedla forskning till beslutsfattare och allmänhet. Jag uppskattar verkligen detta budskap eftersom jag har intrycket att jakten efter akademisk erkännelse och optimerat H-index ibland har gått överstyr. Visst, självklart ska vi sträva efter hög kvalitet i forskning och fira publiceringsframgångar eller stora forskningsanslag. Ibland gäller det dock att stanna upp och fundera över varför vi gör detta.

March for Science markerar kanske just ett sådant moment; en reaktion på en förtroendekris för forskningen som skapar en medvetenhet om att forskningens legitimitet måste värnas och om och om återskapas. Detta gör vi också genom att tala om vad vi gör och, som det påpekades av flera talare, genom att se forskning som en integrerad del av samhället och demokratiska beslutsprocesser.

Stort tack till alla som engagerade sig i March for Science, genom att hjälpa till i organisationen, genom att tala eller helt enkelt genom att promenera och lyssna.

 

P.S.: Ett sätt att förmedla vad man gör i forskningen är så klart att samverka med aktörer utanför akademin. Just nu har Företagsforskarskolan utlyst ett antal doktorandresurser som ger goda möjligheter att skapa eller fördjupa kontakter med företag, offentlig sektor eller civilsamhället. Så kolla gärna upp denna möjlighet till doktorandfinansiering.

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *