Pedagogisk meritering

”Ständigt står han i dialog med studenter och kolleger om undervisningens innehåll och upplägg, han är hela tiden öppen för nya initiativ och idéer och beredd att ompröva tidigare upplägg.” Så beskrivs Svante Norrhem i humanistiska fakultetens motivering till fakultetens pedagogiska pris 2011. Är det inte så vi önskar att vi alla som lärare kunde vara? Och är det inte en sådan inställning  både vi som enskilda lärare och institutioner, fakulteter och universitet som helhet måste sträva mot?

Våren närmar sig och därmed fakulteters och studentkårers utseende av pedagogiska pristagare. Att uppmärksamma och premiera goda pedagoger och lärare är mycket viktiga inslag i vår verksamhet. Det är tyvärr på alltför många instituioner och fakulteter som  utbildning och undervisning kommer i andra hand. Här har vi mycket att göra för att åstadkomma miljöer där gränserna mellan forskning, utbildning och samverkan suddas ut mer och mer. Miljöer, där det är en självklarhet för de mest framgångsrika forskarna att undervisa också på kurser på grundläggande nivå, och där det är en självklarhet att de allra bästa pedagogerna också deltar i forskningsprojekt eller samverkansprojekt med företag och myndigheter.

Att premiera och uppmärksamma duktiga pedagoger är något som diskuterats under många år. Jag tror de flesta fakulteter haft formuleringar kring detta på sina handlingsplaner under en följd av år, men nu äntligen känns det som att det börjar röra en del på sig. Humanistiska och samhällsvetenskapliga fakulteterna är kanske de som kommit längst. Om jag förstått det rätt, så har samfak sneglat på vad man gör vid t.ex. Lunds universitet (se här). Framförallt samfak i Lund, men även Tekniska högskolan där. Humfak diskuterar en annan modell.
Personligen är jag ganska inspirerad av varianter på Lunds tankar. Mycket förenklat och kort uttryckt kan man kanske säga att det är ett slags ”docent-spår” fast för den pedagogiska sidan. Det stimulerar pedagogisk utveckling, individen premieras, men jag tror också att en institution med många ”excellenta lärare” bör premieras. Här vet jag att det finns olika syn på om detta är rätt väg att gå. Definitivt har vi grunder för många goda diskussioner.

Dessa frågor, med utgångspunkt i samfaks arbete, kommer att diskuteras vid utbildningsstrategiska rådets nästa möte den 11 maj. Jag tycker det är viktigt att vi här hittar ett universitetsgemensamt system i stället för att varje fakultet bygger upp sitt eget. Jag tror också det är viktigare att vi någorlunda snart kan besluta om att införa någonting än att vi p.g.a. mindre oenigheter drar på frågan i ytterligare fem år.

Om ni känner starkt för dessa frågor, så passa på att diskutera med er fakultets representanter i utbidlningsstrategiska rådet innan den 11 maj! Eller kommentera här!

/Anders

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *