Samarbeten över många gränser

Umeå universitets ledningsråd är just hemkommet från ett mycket intressant besök i Vasa, som ju geografiskt inte innebar just mer än ett litet språng över Kvarken! Vi besökte Vasa högskolekonsortium för att diskutera ett fördjupat samarbete och ett förnyat avtal. Inte minst intressant är detta ur utbildningssynpunkt, för alla våra fakultetsområden. Djupt intryck på oss gjorde också besöket på Technobothnia, ett undervisnings- och forskningscentrum som delas mellan tre högskolor och som också innebär en fruktbar samverkan med näringslivet. Technobothnia är ett enda jättestort och flexibelt tekniskt laboratorium, med en imponerande utrustning. Det syntes att studenterna trivdes! Vasa högskolekonsortium består av Vasa universitet, Åbo Akademi (Vasa), Svenska handelshögskolan, Vasa yrkeshögskola, Yrkeshögskolan Novia samt Helsingfors universitets juridiska utbildning i Vasa.

Mer nordiskt! Själv deltog jag förra veckan, den 3 och 4 mars, i det nordiska rektorsmötet i Oslo, på temat ”Changing Universities in a Changing World. Intresset för att utnyttja våra gemensamma styrkor uttalades tydligt, men frågan är varför vi inte redan i dag utnyttjar denna potential? Jag har själv tidigare under ett antal år varit ganska djupt engagerad i det nordiska samarbetet och möttes då också från representationen i Bryssel för EU-samarbetet av en uttalad både förvåning över avsaknaden av och förväntan om ett samlat agerande från nordiskt håll. Vi har en stor gemensam potential att nyttja som de kunskaps- och innovationsnationer vi är. Vi delar redan mycket, men jag hoppas vi kan ta ett än mer uttalat steg till handling. Vi är också en långt starkare röst gemensamt än var och en för sig – inom många områden. Tänk bara vad ett utökat utbildnings- och studentutbyte mellan våra länder skulle kunna innebära för framtiden!

Från nations- och universitetsöverskridande samarbeten till våra egna gränsöverskridande samarbeten och dess möjligheter inom Umeå universitet. Vår stolta 50-åriga tradition, som utgör bas för Vision 2020 ”Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap”, vilar på utvecklad styrka som nu bäddar för nya möjligheter. Vi är ett universitet, som liksom Uppsala universitet, Linköpings universitet och Lunds universitet, spänner över i stort hela bredden av humaniora, samhällsvetenskap, naturvetenskap, teknik och medicin. Vad innebär denna bredd för oss i form av styrka eller kanske svaghet?

vision-umu-liggande.fw

Det är en fråga som också universitetsstyrelsen diskuterade vid sitt decembermöte och som kommer att diskuteras igen under aprilmötet, den 16 april, då styrelsen fortsätter sin strategiska diskussion kring bland annat betydelsen av att vara ett ”fullbreddsuniversitet” (ett begrepp som i sig kan diskuteras, men det lämnar jag nu därhän). Något jag mött sedan min första dag som rektor för Umeå universitet är både en uttalad stolthet och många konkreta bevis för hur många medarbetare under en lång rad av år har omsatt möjligheten av att samarbeta över våra egna gränser. Vi har till exempel flera imponerande teknikplattformar som därmed erbjuder en forskningsinfrastruktur av mycket hög internationell klass och som spänner över olika ämnesgränser. Vi bygger vidare på vår satsning att utveckla våra så kallade interaktiva miljöer. Många andra samarbeten, över våra egna organisatoriska gränser, har utvecklats starkt genom åren, men inte minst ska vi värna om stoltheten och viljan att verkligen jobba gränsöverskridande. Kanske är detta ett av Umeå universitets största styrkor i att vara ett universitet som kan utnyttja mötet över olika gränser, där nya idéer kan kläckas, där mötet mellan studenter, lärare, forskare och alla möjliga samarbetspartner erbjuds och kanske kan och bör erbjudas ett utökat utrymme?

Själv är jag övertygad om potentialen i detta, i hela sin mångfald av möjligheter inom både utbildningen som forskningen och som ett led i att fortsatt vara en innovativ stark kraft i samhällets utveckling. Vi vet att konkurrensen om att inta en framstående position som universitet bara kommer att öka och därmed kommer vi ständigt att stå inför val och prioriteringar, stora som små, varför jag inbjuder er alla att kommentera våra möjligheter, men även risker, med att vara det breda universitet vi är. Kommentera gärna i kommentarsfältet som följer på detta inlägg och delta i styrelsens diskussion kring detta viktiga ämne!

Välkomna!

Lena

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *