Samiskt jubileum

Jag kommer just från ett arrangemang under samiska veckan i Tromsö där jag just befinner mig för några möten med kollegor vid UiT – Norges arktiska universitet – när jag skriver dessa rader. Temat för dagen var samernas urfolksstatus, och det var intressant att begreppet användes i Norge redan i början av 1900-talet.

I år är det ett särskilt år för samerna i hela Norden. Den 6 februari är det 100 år sedan samer samlades till ett första gemensamt landsmöte i Trondheim för att diskutera gemensamma utmaningar och problem. Mötet var ett viktigt steg i arbetet att bli accepterat som ett folk. I Sverige erkändes samerna som urfolk 1976 och sedan FN:s internationella urfolksår 1993 firas samernas nationaldag varje år den 6 februari. Det är därför Umeå universitet flaggar med samiska flaggor denna dag.

Umeå universitet är nog det enda universitetet i världen som har renar i sin logo, men det är nog inte därför vi ska bry oss om den samiska nationaldagen. Inom ramen för det arktiska tema som universitetet satsar på under 2017 är det en självklarhet att vi också ska uppmärksamma samiska frågor. Universitetet är det givna centret för samisk forskning i Sverige och relevant forskning genomförs på alla fakulteter – och naturligtvis vid vårt Centrum för samisk forskning, Vaartoe. Internationellt är vi erkända för denna forskningstradition.

Den samiska forskningen är också forskning med hög samhällsrelevans. Att kartlägga och analysera relationen mellan det samiska folket och staten har varit ett viktigt tema under många år, men idag är också aktuella frågor kring samiskt näringsliv, hälsa och identitet viktiga för olika samiska och icke- samiska samhällsaktörer.

Det samiska samhället i Sverige är litet. Inte minst mot bakgrund av de historiska övergreppen mot samer finns det inget register, men antalet samer i Sverige uppskattas ibland till 17 000 personer, varav ca 600 bor i Umeå. Naturligtvis är också flera av universitetets anställda samer och den 6 februari är säkert en viktig dag för många av dessa. Jag vill gärna vända mig direkt till dem och önskar en bra nationaldag!

2 Kommentarer

Lämna en kommentar

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *