Snart ett helt år – ett bra år!

This article is available in English

Vi är inne i midsommarveckan och jag inser att det bara är några dagar kvar tills det att jag haft förmånen att inneha rektorsposten vid Umeå universitet under ett helt år – ett första år. Hur har året varit, sett ur en rektors perspektiv? Jag tänkte på dessa rader ge er en liten inblick i mitt första år som rektor och göra små djupdykningar i sådant som funnits på agendan.

Efter en intensiv avslutande period vid mitt gamla lärosäte i Stockholm så tillträdde jag den 1 juli 2016 och var då på plats på universitetet för att för första gången på riktigt träffa mina nya medarbetare. Då hade våren redan ägnats åt att rekrytera de övriga i universitetsledningen och det kändes mycket bra med vetskapen att den nya ledningen var brett förankrad vid universitetet. Att komma som ny rektor till ett av Sveriges stora och breda universitet och ha en vetskap om att mina kollegor i ledningen har goda kunskaper om verksamheten vid alla fakulteter kändes mycket tryggt.

Sommaren rivstartade sedan med ett besök på Gotland och Almedalen. Här fick jag snabbt bekanta mig med några av universitetets forskare som var på plats och presenterade sin verksamhet, samt några av universitetets närmaste samarbetspartners på det regionala planet. Sommarveckorna flöt sedan på i lugn takt vilket gjorde att jag också kunde landa bra i Umeå och mitt nya boende, samt få gott om tid att bekanta mig med såväl universitetet (i skrift) och Umeå med omnejd (via många spännande utflykter).

En levande myllrande plats
I augusti körde vi sedan igång på allvar. Ledningen träffades under ett lunch-lunch-internat och hade intressanta diskussioner om det kommande uppdraget. Augusti fortsatte med många interna möten och i slutet av månaden kom alla nya och gamla studenter tillbaka till campus, och plötsligt förvandlades universitetsområdet till en levande myllrande plats som verkligen upplevdes som en kontrast mot sommarens stiltje. Verksamheten var i full gång. September inleddes med kunglig glans, då forskningsprojektet Future Forests som universitetet driver tillsammans med bl.a. SLU, gjorde en exkursion till skogarna kring Vindeln för att där inför kungen och ett antal andra inbjudna gäster sprida kunskap om vilka resultat projektet lett till.

Under hösten inleddes också ledningens besök vid universitetets institutioner och enheter. Besöken började hos Idrottshögskolan i början av oktober 2016 och avslutades i slutet av maj i år med ett besök vid Pedagogiska institutionen. De här besöken har för oss i ledningen varit mycket betydelsefulla. Vi har fått en god inblick i verksamheten hos er alla genom många intressanta presentationer, och vi har också kunnat ta del av de utmaningar som ni står inför i det dagliga arbetet. Några av de gemensamma utmaningar vi har är finansiering och hanterande av infrastruktur, resurser till forskning och utbildning samt rekrytering och anställningsfrågor. Det här är något som vi gemensamt måste arbeta mer med.

Sätter Umeå universitet på kartan

Denis Mukwege, hedersdoktor vid medicinska fakulteten 2010, överläkare, Panzisjukhuset i Bukavu, Demokratiska republiken Kongo.

Hösten fortsatte med många spännande möten och händelser såväl internt som externt. I samband med Årshögtiden besöktes vi av Dennis Mukwege, en av universitetets hedersdoktorer. Dennis Mukwege har genom sina insatser betytt mycket för utsatta kvinnor och barn i inbördeskrigets Kongo.

Förutom ett fascinerande föredrag och diskussion med doktor Mukwege så var det också premiär för filmen ”The man who mends women” som visar hur han vid Panzisjukhuset jobbat med denna livsviktiga uppgift. Årshögtiden var också ett fint inslag i höstmörkret och personligen är jag mycket stolt över att numera vid speciella tillfällen få bära universitetets vackra rektorskedja. Jag fick också under hösten möjlighet att för första gången vara med på Umegalan och slogs där av vilken kraft och fart det är i Umeås entreprenörsanda och näringsliv.

I början av december ordnades en kickoff för Umeå Lunar Venture, ett projekt som verkligen kommer att sätta universitetet på kartan. En grupp studenter och forskare kommer att bli först i världen med att mäta det elektriska fältet på månens yta och samtidigt blir Umeå universitet det första svenska lärosäte att landa på himlakroppen. December är också Nobel-månaden, och universitetet besöktes av Edward Moser som delade 2014 års Nobelpris i fysiologi eller medicin för sina upptäckter om hjärnans positioneringssystem. En fullsatt Aula Nordica kunde ta del av en mycket spännande och givande föreläsning. I samband med prisutdelningen av SciLifeLabs och tidskriften Science vetenskapliga pris för bästa avhandling kunde vi glädjande se att David Seekell, en av universitetets Wallenberg Academy Fellows och verksam vid Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap, var en av 2016 års fyra pristagare.

Fördjupat samarbete med nordliga universitet
Vi passerade årsskiftet och de återkommande Västerbottensveckorna på Grand Hôtel i Stockholm bjöd som vanligt på evenemang där universitetet var representerade. Dels deltog vi med presentationer under Skogens dag och sedan arrangerade universitetet Kunskapsnoden som i år gick under temat Arktis. Forskning i frågor som rör Arktis och den norra regionen är något som engagerar forskare vid samtliga av våra fyra fakulteter, och det är roligt att se att vårt universitetsövergripande forskningscentrum Arcum idag har mer än 300 forskare knutna till sin verksamhet.

Vi har valt att prioritera Arktis som tema under 2017 för att ytterligare profilera de insatser som Umeå universitet gör för den norra regionen, och de presentationer och den diskussion som hölls under Kunskapsnoden var ett bra avstamp för detta. I den andan har också universitetsledningen och några av universitetets forskare besökt vårt alliansuniversitet i Tromsö, där vi diskuterade hur vi ytterligare ska kunna fördjupa vårt samarbete. Inom ramen för det arbetet har vi så vidgat samarbetet och Umeå universitet ingår numera i the Joint Arctic Agenda som är ett samarbete mellan universitetet i Tromsö, universiteten i Oulu och i Rovaniemi, samt med Luleå tekniska universitet.

Hans Adolfsson och Peter Sköld, föreståndare för Arcum, vid invigningen av forskningskonferensen ICASS IX

Ett ytterligare bevis på att vi är att räkna med när det gäller forskning kring det nordliga området är arrangemanget av ICASS IX, en stor forskningskonferens med fokus på humanistiska- och samhällsvetenskapliga frågeställningar kopplade till Arktis. Konferensen samlade den imponerande summan av över 800 forskare från olika länder här på campus under några dagar i början av juni.

Invigning av forskningsfartyget r/v Botnica vid Umeå marina forskningscentrum i Norrbyn.

Internt på universitetet har vi under våren sedan haft ett antal invigningar av olika karaktär. Två av universitetets fokusmiljöer, Common ground på Norrlands universitetssjukhus och MIT-place i MIT-huset invigdes med pompa och ståt, och sedan har vi berikats med en mycket avancerad forskningsrestaurang knuten till Restauranghögskolan. Att utveckla universitetets campusområden är en kontinuerlig process och bra formella såväl som informella lärmiljöer är något vi alla vinner på. När vi nämner invigningar så har jag också haft den stora äran att döpa universitetets nya forskningsfartyg r/v Botnica, som har sin hemmabas vid Umeå marina forskningscentrum, UMF, i Norrbyn.

Värdegrunden ligger i fokus
Våren innebar också förändringar i universitetsledningen när Anders Fällström lämnade sin post som vicerektor för att ta upp rektorsjobbet på Mittuniversitetet. Lycka till Anders! Under våren har regeringen också beslutat om nya externa ledamöter till universitetets styrelse. Vi tackar därmed av Lennart Evrell som avgående styrelseordförande och hälsar Chris Heister välkommen som ny. Övriga nya ledamöter är professor Sophia Hober från KTH, samt två personer med förflutet vid Umeå universitet, professor Mohammad Fazlhashemi, nu verksam vid Uppsala universitet, samt länsrådet Lars Lustig.

Under våren inleddes också universitetets arbete med värdegrundsfrågor. Universitetsstyrelsen lyfte redan under hösten 2016 frågan om hur vi långsiktigt kan arbeta med etiska frågor inom organisationen och gav då mig som rektor i uppdrag ge förslag på hur detta kunde genomföras. Efter diskussioner i ledningen landade vi i att med utgångspunkt i den statliga värdegrunden, som gäller alla statligt anställda, diskutera hur densamma bäst kan implementeras i vår akademiska verksamhet. Efter den inledande diskussionen under vårens chef- och prefektmöte har ledningen nu gett ett uppdrag till samtliga verksamheter vid universitet att under hösten 2017 ta upp den frågan och på ett konkret sätt leta fram och diskutera exempel där värdegrunden ligger i fokus.

Det här är en fråga som ständigt måste hållas levande och där vi hela tiden måste veta vart vår etiska kompass pekar. Oredligheter, små som stora, ska inte förekomma inom universitetet.

Imponerande möten
Vårterminen har nu precis avslutats och på samma abrupta sätt som vi i augusti påmindes om att universitetet har mer än 30 000 studenter så märktes det lika tydligt när maj övergick i juni och i stort sett samtliga studenter lämnade campusområdet. Visst var det liv och rörelse den första helgen i juni med Brännbollsyra och allt, men efter nationaldagsfirandet låg campus ganska öde – nja inte helt öde dock. När terminen tar slut börjar konferenssäsongen, och det är imponerande vilka möten vi har fått förtroende att arrangera.

Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, möter Hans Adolfsson och forskarna Erland Mårald och Jan Karlsson.

Först ut var kunskapsseminariet om klimatfrågan som är ett led i regeringens arbete med att föra ut och diskutera viktiga samhällsfrågor med utgångspunkt i den senaste forskningspropositionen ”Kunskap i samverkan”. Seminariet inleddes av ministern för högre utbildning och forskning, Helene Hellmark Knutsson, vilket följdes av presentationer från Umu-forskare, och sedan en avslutande paneldiskussion. Den stora Arktis-konferensen har redan nämnts ovan, och universitetet har sedan tillsammans med SLU och Kungl. Vetenskapsakademien stått värd för ett stort jubileumssymposium för att fira Knut & Alice Wallenbergs stiftelse som i år fyller 100 år. Vid symposiet vars tema var riktat mot infektionsforskning medverkade ett antal av världens ledande forskare inom området, däribland professor Emmanuelle Charpentier.

Ett bra lärosäte
Som nämndes i inledningen – vi är nu i midsommarveckan och en sommar med lite lugn och ro väntar förhoppningsvis alla medarbetare vid universitetet. Det har varit ett i alla avseenden händelserikt år, där jag nu som rektor börjar känna mig lite varm i kläderna. Umeå universitet är ett bra lärosäte. Vi har en öppenhet och ett samarbetsklimat som vi ska vara rädda om. Vi gör bra ifrån oss både inom utbildning, forskning och samverkan, och det med mycket gott stöd från universitetets förvaltning.

Nu ska vi dock passa på att njuta av sommaren och jag önskar alla medarbetare en riktigt skön sådan. På återseende till hösten!

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *