Inlägg

Dagar i samverkans tecken

Igår träffades universitetsledningen och Umeås kommunledningen ute på Umevatoriet. Idag har vi besökt Örnsköldsvik och träffat dess kommunledning. Universitetets närhet och mycket goda relationer med regionens kommuner är en fantastisk tillgång och konkurrensfördel  och det omfattande och goda samarbetet är verkligen samverkan när den är som bäst.

För mig var det första gången jag träffade Öviks ledning och den entusiasm och inspiration som det gav upphov till kommer under lång tid att ge mig arbetsglädje. Övik har under flera år jobbat med ett helhetstänk i samarbetet med oss. Ett helhetstänk som faktiskt slår en hel del av våra egna miljöer. Här samarbetar internationella och lokala företag med kommunens förvaltningar och företag och med universitet och högskolor. Samarbetet med oss rör sig om såväl ordentliga forskningssatsningar som forskarutbildning och utbildning på grund- och avancerad nivå.

Det kanske roligaste är att kommunen insett vikten av att kunna erbjuda egna styrkeområden i samarbetet med oss. Det gör relationerna mycket långsiktiga och hållbara. På utbildningsområdet handlar det inte om önskemål om en kurs eller utbildning som råkar vara populära just nu, utan om utbildningar som tar sitt ursprung i kommunens och dess företags styrkor och behov. Här har vi grunden till något mycket gott och ett föredömligt exempel på hur vi bör arbeta i framtiden. Tack Örnsköldsvik för ett givande besök!

Samverkan kan röra sig om allt från en liten gästföreläsning till stora långvariga miljonprojekt. När jag ikväll besökte ICA för att inhandla lite mjölk och fil, hörde jag bredvid mjölkdisken en person, som jag förstod är lärare på Umeå universitet. Han stod och pratade med en företagare och undrade om de inte kunde inleda ett samarbete bestående av gästföreläsningar och kanske kommande examensarbeten. Sådant gör en glad! Samverkansinslag i utbildningen kanske blir som allra bäst när de börjar bredvid en mjölkdisk på ICA!

Veckans diagram får bli en beskrivning av hur våra fakulteter år 2010 var engagerade på våra största utbildningsorter utanför Umeå (enhet HSTK):

 

Campus Skellefteå

Idag har delar av universitetsledningen med rektor i spetsen besökt Skellefteå kommun och campus Skellefteå för ett möte med kommunledning, personal på campus Skellefteå och ENS personal i Skellefteå. Jag önskar att så många som möjligt skulle få möjlighet att spendera en dag på detta sätt och se ett blomstrande campus och lyssna till människor fyllda av idéer och framtidstankar.

Skellefteå campus huserar ungefär 2000 studenter, vilket sannerligen inte är illa. Större delen av dessa läser vid Luleå tekniska universitet och jag tror att vi faktiskt har en del att lära av Luleå i detta avseende, men vi kan också göra väldigt mycket som är avsevärt bättre än det mesta som görs idag.

Campus Skellefteå är en ypperlig spelplan där vi på många olika sätt skulle kunna samarbeta både med LTU och – framförallt – ett blomstrande och i högsta grad samarbetsvilligt företagande samt en kommun fylld av idéer och vilja.
Till hösten startar i Skellefteå en ny utbildning som ges av Samhällsvetenskapliga fakulteten. Det är ett internationellt rekryterande program i Cross Media Interaction Design (CMID) som ges av institutionen för informatik och i starkt samarbete med det lokala näringslivet.

Jag tror att vi har väldigt mycket att göra kring våra två campus i Örnsköldsvik och Skellefteå. Idag är det tyvärr ofta så att man på institutionsnivå inte ser alla möjligheter dessa campus har att ge och ganska ofta tror jag det på institutioner och även fakulteter upplevs som ett nödvändigt ont att ge utbildningar utanför Umeå. Detta måste vi naturligtvis komma ifrån och vi måste lägga upp vårt utbildningsutbud så att vi verkligen utnyttjar dessa orters styrkor. Det är här CMID är ett sådant lysande exempel. Samarbete med företag som inte finns i Umeå gör att programmet har väldigt många sökande från hela landet och även internationellt. På samma sätt kan vi utnyttja andra styrkor i både Övik och Skellefteå.

Om vi också kring dessa campus försöker se en helhet i det vi sysslar med och inte, som tyvärr så ofta är fallet, driver någon lösryckt kurs här eller ett program som fungerar i ett par år där, då kommer vi att kunna skörda många framgångar.
Jag ska på olika sätt i samtal och diskussioner återkomma till campus Skellefteå och Övik och det kommer att bli viktiga samtalsämnen i alla vår tre centrala strategiska råd, ty det här är två viktiga platser i Umeå universitets framgång.

Tills vidare – ett stort tack till Skellefteå kommun, campus Skellefteå. Och till alla er som har, har haft eller funderar på att starta verksamhet (forskning, utbildning och samverkan) i Skellefteå eller Övik kan jag bara än en gång understryka att det verkligen kommer att löna sig. Bara man ser och gör det på rätt sätt!

Ta gärna en titt på campus Skellefteås hemsida: http://www.campus.skelleftea.se
/Anders