Utbildningsstrategiska rådet

Idag har det utbildningsstrategiska rådet träffats. På rådets möten finns pro- eller vicedekan och utbildningsledare från varje fakultet, kanslichef och rektor för USE samt rektorsrådet Staffan Uvell och Kurt-Allan Andersson med. Rådets möten har alltid präglats av mycket stor öppenhet, aktiva och goda diskussioner och kloka åsikter. Här är det alltid nära mellan glada skratt och intelligenta debattinlägg. För mig är det alltid en fröjd att gå både till och från rådet. Jag tror att utbildningsstrategiska rådet spelar en mycket viktig roll i arbetet med att skapa en ökad förståelse för våra fakulteters olikheter och en ökad samsyn kring vad som är viktigt för universitetet som helhet. Åtminstone hittills har jag sett mycket lite, för att inte säga ingenting, av revirtänkande men väldigt mycket av nyfikenhet för hur andra fakulteter tacklar problem och utvecklingsmöjligheter.

Vid dagens möte beslutades bland annat att den i fjol genomförda studiebarometern ska genomföras vartannat år.  Det var roligt att höra att samtliga fakulteter och även studentkårerna jobbat eller ligger i startgroparna för att jobba med den genomförda barometern och att den därför spelar roll i bland annat fakulteternas kvalitetsarbete. Jag hoppas att barometern också används i alla institutioners kvalitetsarbete.
Hösten 2012 kommer nästa undersökning att äga rum. Upplägget kommer att likna fjolårets på så sätt att fakulteterna ansvarar för utskick och insamling och att sammanställningen genomförs centralt. För att öka svarsfrekvensen ska enkäten genomföras på schemalagd tid. Det kanske viktigaste med den här typen av undersökningar är dock återkopplingen. Studiebarometern kommer att diskuteras i dialoger mellan universitets- och faklutetsledning i början av höstterminen och det är min förhoppning att också fakulteterna har dialoger med sina institutioner kring barometern.

En viktig punkt under dagen var en preesentation av samhällsvetenskapliga fakultetens arbete med ett pedagogiskt meriteringssystem. På presentationen följde en god diskussion. Fakultetsföreträdarna tar nu hem diskussionen till sig så att vi vid nästa möte kan fatta beslut om vi ska gå vidare mot ett universitetsövergripande system. Jag tror på ett sådant system, men jag tror också att det universitetsgemensamma bör vara på en ganska övergripande nivå och att varje fakultet sedan kan anpassa detaljer utifrån sina förutsättningar och kulturer.

Vi hade idag också en fortsatt diskussion kring utbildningsutbudet. Det stora arbetet handlar om hur vårt långsiktiga utbud ska se ut, men primärt måste vi också kunna sätta ramar till fakulteterna i och med takbeloppsproblematiken. Jag tycker vi i rådet haft goda diskussioner och många viktiga inspel har kommit. Det finns en relativt stor enighet om vad som ska prioriteras i första hand och vad som är av lägre prioritet. I slutändan är jag ändå ganska övertygad om att utbildningsrådet inte är det som kan eller ska komma med skarpa förslag till hur vi ska skära i ramarna. Jag tror inte rådet orkar med det. Trots det är det viktigt med våra diskussioner, ty de spelar en stor roll både för framtiden och för universitetsledningens slutliga ställningstagande kring de eknomiska ramarna till respekktiva område.

Nästa gång träffas rådet i början av juni. Kontakta gärna era pro-/vicedekaner eller utbildningsledare om ni vill höra mer om rådets diskussioner eller vill föra in frågor som ni tror är viktiga för rådet. Eller skriv en kommentar här. Jag önskar alla anställda kunde få ha den stora förmånen att delta i denna positiva och kloka församling.

I övrigt hoppas jag alla njuter av värmen och hinner med att njuta av vårt vackra och trevliga campus i riktig vårskrud!
/Anders

PS. Som väl alla har sett, så beslutade igår HSV ge oss examensrätt för yrkeslärarutbildningen. Mycket glädjande! Nu ser vi med spänning fram emot kommande beslut kring lärarutbildningen under juni.

 

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *