Utredning om styrning och resurser levererad

Nu är utredningen om styrning för starka och ansvarsfulla lärosäten, Styr- och resursutredningen (Strut), klar. Där talas om universitetens akademiska frihet och ansvar, men också om styrning från regeringens sida. Syftet med utredningen är att komma fram till effektiva och ändamålsenliga metoder för att nå målet att Sverige ska vara ett av världens främsta forsknings- och innovationsländer och en ledande kunskapsnation. Utredningens förslag är ett ramverk. Vad de leder till återstår att se.

I utredningen talas om en högskoleproposition om utbildning och forskning för varje mandatperiod, om fyraåriga överenskommelser och om dialoger mellan varje lärosäte och regeringen. Sambandet mellan utbildning och forskning blir också tydligare.

Tidigare har vi fått en påse pengar för utbildning och en påse pengar för forskning. Jag tror att ett samlat anslag, eller åtminstone en ökad flexibilitet för hur vi får använda anslagen kommer att vara gynnsamt för verksamheten. Utökade basanslag för forskning, som också föreslås, vore bra för vår planering, men där vet vi ännu inte hur fördelningen kommer att se ut. Utredningen ska nu ut på remiss och olika instanser ska få säga sitt om förslagen som utredarna kommit fram till.

 

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *