Välkomna tillbaka!

Jag vill passa på att välkomna alla medarbetare tillbaka efter en förhoppningsvis skön och avkopplande sommarledighet. Jag vill också ta tillfället i akt och kort presentera mig själv i det här första blogginlägget som ny rektor vid Umeå universitet och samtidigt ge en bild över hur min första tid som rektor kommer att se ut.

Jag tillträdde som bekant mitt i sommaren och mitt allra första officiella uppdrag som rektor var att under Almedalsveckan i Visby representera universitetet i några olika sammanhang. Även om upplevelsen i Almedalen är aningen kaosartad, så är det ett bra forum för att under informella former knyta kontakter med för universitetet viktiga samarbetspartners, och för att ta del av sektors-relevanta diskussioner. Efter den första veckan i juli har jag i princip spenderat resten av tiden i sommar här i Umeå och känner att jag har hunnit med att bekanta mig en hel del med staden och dess omgivningar.

Vem är då den nye rektorn? Som ni säkert känner till kommer jag närmast från Stockholms universitet där jag de senaste tre åren varit prorektor. Parallellt med prorektorskapet har jag bedrivit forskning i organisk kemi vid Stockholms universitet. Det sistnämnda är en verksamhet som jag avser att fortsätta med även som rektor, och jag kommer att så snart det går flytta över forskningen från Stockholms universitet till Umeå.

Det är ett stort förtroende att få ta över ledningen för Umeå universitet, och jag är mycket hedrad över detta uppdrag, men att leda ett brett forsknings och utbildningsuniversitet kräver kunskap om verksamheten och de förutsättningar som gäller för densamma. Att fortsätta bedriva forskning som rektor är något som jag ser som en viktig komponent för att inte tappa kontakten med universitetets kärnuppdrag – forskning och utbildning på grund-, avancerad- och forskarnivå. Den filosofin kommer också att genomsyra resten av universitetsledningen, då såväl prorektor som vicerektorer kommer att ha forskningstid vid sidan av sina ledningsuppdrag.

Men att bedriva egen forskning ger ingen helhetsbild över hur verksamheten vid universitetet ser ut. Därför kommer jag att tillsammans med resten av universitetsledningen göra besök på fakulteter och institutioner, för att där träffa er som jobbar vid universitetet. Jag har mycket goda erfarenheter av sådana besök från Stockholms universitet, där ledningen kontinuerligt besökt samtliga institutioner och centrumbildningar för att ta del av aktuella frågor som rör verksamheten.

Jag förstår att många är nyfikna på vad de nya ledningen tänker hitta på, och det är förstås något vi kan prata om på dessa besök, men jag vill samtidigt uppmana er till att ta tillfället i akt och presentera era verksamheter och lyft gärna sådana frågor som ni ser är speciellt relevanta för er verksamhet.

Jag ser fram mot många spännande möten och en rolig tid som rektor här vid Umeå universitet!

1 svara

Lämna en kommentar

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *