Varmt välkomna tillbaka efter ledigheten!

Jag vill börja med att hälsa alla välkomna tillbaka till ett nytt år och en ny termin. Även om året precis börjat har det redan hänt en hel del. Universitetsledningen inledde som planerat i höstas en rundvandring på campus för att besöka institutioner och enheter vid universitetet. Eftersom det finns många att besöka har vi under hösten bara hunnit med ett mindre antal, men ambitionen är att vi under det kommande året ska hinna med att genomföra besök hos er alla. Institutionsbesöken är mycket värdefulla för ledningen då det ger oss en bra bild av vad som sker i verksamheten vid universitetet. Det är också en möjlighet för er alla att lyfta de frågor och utmaningar som ni har och som vi tillsammans kan jobba vidare med.

Ledningen har börjat året ambitiöst och vi har redan hunnit med fyra besök. Hos Handelshögskolan fick vi en uppdatering om hur ackrediteringsprocessen fortlöper och det är glädjande att vi nu ser ut att ha nått slutstadiet på det arbetet. Vid besöket hos institutionen för kliniska vetenskaper diskuterade vi bland annat utbildningsfrågor och i synnerhet LP4U, det vill säga vår läkarutbildning på fyra orter.

I måndags besökte vi Konsthögskolan och pratade mycket om deras speciella ställning med utbildning och forskning på konstnärlig grund på ett lärosäte där huvuddelen av verksamheten vilar på vetenskaplig grund. Det är imponerande att se vilken verksamhetsbredd vi har inom konstutbildningen. Vid besöket på institutionen för tillämpad fysik och elektronik diskuterade vi frågor kring rekrytering och samarbeten mellan lärosäten. Besöken kommer som jag nämnde ovan att fortsätta under resten av året och jag ser fram mot att få ge korta kommentarer om dessa möten i kommande blogginlägg. 

Förutom institutionsbesök och interna möten har jag också hunnit med ett antal externa möten. I förra veckan träffade jag och ett antal rektorer ledningen för Göran Gustafssons Stiftelse, som årligen delar ut mycket prestigefyllda priser i ett antal naturvetenskapliga och medicinska ämnen. Vi har genom åren varit ganska framgångsrika, med pristagare framförallt inom kemi, medicin och molekylärbiologi. Lite förvånande är att vi kommit sämre ut när det gäller pristagare inom fysik och matematik, speciellt med tanke på att vi också har stark forskning i om dessa områden. Jag hoppas att vi i framtiden kommer att se en förändring här.

Sedan har jag tillsammans med delar av ledningen deltagit i SUHFs årliga dialogseminarium mellan forskningsfinansiärer och lärosätesledningar. Föga förvånande handlade årets seminarium mycket om regeringens forskningsproposition som släpptes i slutet av november. Statssekreteraren var inbjuden för att ge en kort presentation av densamma, och sedan diskuterades teman som ligger högt på agendan, dvs finansiering av forskningsinfrastruktur, hur ska forskningsproppens betoning av samverkan konkretiseras, samt öppen tillgång till vetenskaplig produktion. När det gäller forskningsinfrastruktur handlade mycket av diskussionen om hur vi långsiktigt ska kunna finansiera driften av de tunga investeringar som gjorts, det vill säga anläggningar som ESS, MAX IV och SciLifeLab.

Viktiga investeringar som för att de ska hålla på sikt och vara attraktiva, kräver att Sverige också satsar på såväl drift som nyinvesteringar i desamma. Samtidigt får vi inte glömma bort finansieringen av den lokala infrastruktur som vi har på lärosätena, det är något som lätt försvinner i debatten, men som är direkt avgörande för att vi ska kunna bedriva vår dagliga verksamhet, såväl inom utbildning som inom forskning. Här vilar nu ansvaret till stor del på oss själva, och det är något vi måste ta höjd för när vi planerar för framtiden.

När det gäller hur samverkan kommer att styra hur medelstilldelningen till universitet och högskolor ser ut finns ännu inga konkreta förslag, men jag delar till fullo Uppsala universitets rektor Eva Åkessons inlägg, att så länge det saknas tydliga kriterier för hur samverkan ska bedömas så bör heller ej detta vara en parameter i resursfördelningen.

Den här veckan fortsätter med en utblick mot den internationella scenen. Jag befinner mig just nu i Glasgow i Skottland för att delta i en workshop på temat ”Fundamental and Institutional Values in Practice” anordnad av Magna Charta Observatory, vars uppgift är att bevaka och försvara grundläggande akademiska värden och rättigheter. Det är frågor som är av yttersta vikt idag när akademiska värden ifrågasätts från såväl politiken som näringslivet. Jag ser fram mot två spännande dagar med intressanta föredrag och diskussioner.

 Än en gång varmt välkomna tillbaka efter helgernas ledighet! 

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *