#287. Regnfilm

[2017-07-04] I vilket Jesper vill vara ute och cykla och Erik dras till det dystra. Båda berättar vilka saker de förknippar med sommarledighet. Ladda ner som mp3 Prenumerera via iTunes Prenumerera i annat program (RSS). Lyssna direkt: Följ oss på…

Läs mer

#286. Introvert

[2017-06-24] I vilket Erik beskriver hur han upplever en del svenska ritualer och sammankomster som missriktade extroverta sociala försök. Jesper börjar tvivla på om han är extrovert eller introvert. Ladda ner som mp3 Prenumerera via iTunes Prenumerera i annat program (RSS). Lyssna…

Läs mer

#285. Roastkillarna

[2017-06-16] I vilket Jesper och Erik samlar ihop vårterminen med lite kompletterande desinformation, lite summering av Storbritannien, lite reflektion över hotfulla medie-effekter och lite ifrågasättande av sångtvång på skolavslutningar. Ladda ner som mp3 Prenumerera via iTunes Prenumerera i annat program (RSS)….

Läs mer

#284. Akademisk desinformation

[2017-06-06] Har universiteten blivit en plats som sätter politiska utspel före vetenskaplig kvalitet? Mediespanarna redogör för de mediala och akademiska turerna kring utredningen av artikeln Russia’s Strategy for Influence through Diplomacy and active Measures: the Swedish Case. Ladda ner som mp3…

Läs mer

#283. Måsen och May

[2017-06-02] I vilket Jesper och Erik under brännbollstider reflekterar kring medietrender i den brittiska valrörelsen. Ladda ner som mp3 Prenumerera via iTunes Prenumerera i annat program (RSS). Lyssna direkt: Följ oss på Facebook. AVSNITTETS LÄNKAR Guardians artikel DIY political websites: new force shaping the…

Läs mer

#281. Medietölparna

[2017-05-21] I vilket Jesper och Erik blockar myndigheters användande av experter. Vi uppmärksammar även Chelsea Manning och Julian Assange. Ladda ner som mp3 Prenumerera via iTunes Prenumerera i annat program (RSS). Lyssna direkt: Följ oss på Facebook. AVSNITTETS LÄNKAR Chelsea Mannings…

Läs mer

#279. Staten och kapitalet

[2017-05-03] I vilket Erik och Jesper använder studier av sportkommentatorer som en liknelse för att diskutera hur politiker och arbetsmarknadens representanter försöker styra högre utbildning i den offentliga debatten. Ladda ner som mp3 Prenumerera via iTunes Prenumerera i annat program (RSS). Lyssna direkt:…

Läs mer