#234. Sociala medier och obekväma sanningar

[2016-07-07] I vilket Eva Svedmark, filosofie doktor i informatik, berättar om utmaningarna med att studera normbrytande material på nätet och hur det i mötet mellan människa och teknik skapas en speciell upplevelse av tillit, tid, sanning och förkroppsligande.

Ladda ner som mp3
Prenumerera via iTunes
Prenumerera i annat program (RSS).

Lyssna direkt:

Följ oss på Facebook.

Eva Svedmarks avhandlingAVSNITTETS LÄNKAR
Eva Svedmarks avhandling: Becoming Together and Apart: technoemotions and other posthuman entanglements finns att ladda ner som pdf. Universitetspedagogik och lärandestöd vid Umeå universitet. Följ Jesper och Erik på Twitter eller kommentera avsnittet med #Mediespanarna.

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *