#239. Att stjäla argument

[2016-08-12] I vilket Jesper och Erik diskuterar retoriska för och nackdelar med att två parter använder varandras argument.

Ladda ner som mp3
Prenumerera via iTunes
Prenumerera i annat program (RSS).

Lyssna direkt:

Följ oss på Facebook.

AVSNITTETS LÄNKAR
Följ Jesper och Erik på Twitter eller kommentera avsnittet med #Mediespanarna.

#238. Bland troll och tankelekar

[2016-08-04] I vilket Erik och Jesper botaniserar bland logiska resonemang, hjärngympa, fejkade konspirationer och reglerat trams.

Ladda ner som mp3
Prenumerera via iTunes
Prenumerera i annat program (RSS).

Lyssna direkt:

 Följ oss på Facebook.

AVSNITTETS LÄNKAR
Hemsidan för Konspiration 58På Minutens hemsida på Sveriges Radio. Podcasten Fantasipanelens facebook-sida. På Facebook finns även Umespexarna.

#237. Dumhet

[2016-07-28] I vilket Jesper och Erik är naiva nog att söka efter minsta gemensamma dummare.

Tecknare: Ulf Lundqvist

Illustratör: Ulf Lundkvist

Ladda ner som mp3
Prenumerera via iTunes
Prenumerera i annat program (RSS).

 

Följ oss på Facebook.

AVSNITTETS LÄNKAR

#236. Mingeldalen

[2016-07-21] I vilket Jesper och Erik småpratar om mingel i Almedalen.

Jesper med Humtank på Almedalen 2016

Jesper Enbom (t h) med Humtank på Almedalen 2016.

Ladda ner som mp3
Prenumerera via iTunes
Prenumerera i annat program (RSS).

Följ oss på Facebook.

AVSNITTETS LÄNKAR

Följ Jesper och Erik på Twitter eller kommentera avsnittet med #Mediespanarna.

#235. Det onämnbara

[2016-07-14] I vilket det är lite märkligt att Jesper och Erik försöker störa bort så få som möjligt genom att nämna NPM, dog whistle politics, PK-eliten, mörkning och andra delningar. Vad är det de vill egentligen?

Ladda ner som mp3
Prenumerera via iTunes
Prenumerera i annat program (RSS).

Lyssna direkt:

Följ oss på Facebook.

AVSNITTETS LÄNKAR:
Artikeln som nämns i avsnittet: Stenkastande unga måste kunna straffas

#234. Sociala medier och obekväma sanningar

[2016-07-07] I vilket Eva Svedmark, filosofie doktor i informatik, berättar om utmaningarna med att studera normbrytande material på nätet och hur det i mötet mellan människa och teknik skapas en speciell upplevelse av tillit, tid, sanning och förkroppsligande.

Ladda ner som mp3
Prenumerera via iTunes
Prenumerera i annat program (RSS).

Lyssna direkt:

Följ oss på Facebook.

Eva Svedmarks avhandlingAVSNITTETS LÄNKAR
Eva Svedmarks avhandling: Becoming Together and Apart: technoemotions and other posthuman entanglements finns att ladda ner som pdf. Universitetspedagogik och lärandestöd vid Umeå universitet. Följ Jesper och Erik på Twitter eller kommentera avsnittet med #Mediespanarna.

#233. Komplexit

[2016-06-30] Under efterspelet kring Brexit användes statistik och information som argument för att utfallet var felaktigt. Jesper och Erik problematiserar dessa typer av argument, samt får besök av en oväntad gäst.

Vanliga argument

  • De som röstade har inte förstått – en retorisk dödssynd att skylla egna kommunikativa brister på mottagaren.
  • De som röstade har ångrat sitt val – anekdotisk bevisföring. Minskar betydelsen av demokratiska val, samt det går sällan att statistiskt säkerställa.
  • Urskilja en kategori av människor som röstade för/emot – en farlig antidemokratisk insinuation.
  • Börsens svängningar som bevis på utfallets (o)rimlighet – Marknaden har aldrig haft demokratisk legitimitet.
  • Den vanliga människans åsikter stämmer ej med utfall – Journalister tenderar oftast befinna sig i icke representativa områden och vox-pop-intervjuer tenderar därför i högre utsträckning ske med högutbildade.
  • Utfallet skapar rasism/homofobi –  Det är skillnad på symtom och orsaker. Utfall kan skapa ”legitimitet” för öppet hat, men det är inte säkert att någon ändrat åsikt. Rasism/homofobi har alltid funnits.

Ladda ner som mp3
Prenumerera via iTunes
Prenumerera i annat program (RSS).

Lyssna direkt:

Följ oss på Facebook.

AVSNITTETS LÄNKAR
Erik nämner Åsa Linderborgs krönika i Aftonbladet: Elitens tragedi. Följ Jesper och Erik på Twitter eller kommentera avsnittet med #Mediespanarna.

#232. Medborgartelevision

[2016-06-24] I vilket Jesper och Erik spelar in en egen podcast om fördelar och nackdelar med att alla är sin egen nyhetskanal.

Ladda ner som mp3
Prenumerera via iTunes
Prenumerera i annat program (RSS).

Lyssna direkt:

Följ oss på Facebook.

AVSNITTETS LÄNKAR
Följ Jesper och Erik på Twitter eller använd hashtaggen #Mediespanarna.

#231. Fotbollens och kärlekens språk

[2016-06-10] I vilket Erik och Jesper kommer överens om de konventioner som styr fotboll, krig, läktarvåld, kärlek och strejker.

Ladda ner som mp3
Prenumerera via iTunes
Prenumerera i annat program (RSS).

Följ oss på Facebook.

AVSNITTETS LÄNKAR
Följ Jesper och Erik på Twitter eller kommentera avsnittet med #Mediespanarna.

#230. Umeå vill Meme

Umeå vill meme[2016-06-10] I vilket Jesper och Erik diskuterar presidentval, sommarpratare och Umeå meme-huvudstad 2018.

Ladda ner som mp3
Prenumerera via iTunes
Prenumerera i annat program (RSS).

Lyssna direkt:

Följ oss på Facebook.

AVSNITTETS LÄNKAR
Facebook: Umeå meme-huvudstad 2018. Följ Jesper och Erik på Twitter eller kommentera avsnittet med #Mediespanarna.