#140. Krig och kärlek, del 2

[2014-08-01] I vilket kulturredaktören Emma Lundström fortsätter rekommendera sommarförströelse.

Ladda ner som mp3
Prenumerera via iTunes
Prenumerera i annat program (RSS).

Lyssna direkt:

Följ oss på Facebook.

AVSNITTETS LÄNKAR
Erik nämner avsnittet med Jack Werner. Följ Jesper och Erik på Twitter eller kommentera avsnittet med #Mediespanarna.

#139. Krig och kärlek, del 1

[2014-07-20] I vilket kulturredaktören Emma Lundström rekommenderar sommarförströelse.

Ladda ner som mp3
Prenumerera via iTunes
Prenumerera i annat program (RSS).

Lyssna direkt:

Följ oss på Facebook.

AVSNITTETS LÄNKAR
Följ Jesper och Erik på Twitter eller kommentera avsnittet med #Mediespanarna.

#138. Godtyckliga gränser

[2014-07-14] I vilket Erik och Jesper ger sex exempel på nodalpunkter i samhället.

Ladda ner som mp3
Prenumerera via iTunes
Prenumerera i annat program (RSS).

Lyssna direkt:

Följ oss på Facebook.

AVSNITTETS LÄNKAR
Följ Jesper och Erik på Twitter eller kommentera avsnittet med #Mediespanarna. Erik återknyter även till en av nodalpunkterna i avsnitt #185. Gult by association.

#136. Den fackliga fightens faser

[2014-06-27] I vilket Erik jämför ett kilo bajs och Jesper går igenom den fackliga stridens tre delar.

Ladda ner som mp3
Prenumerera via iTunes
Prenumerera i annat program (RSS).

Lyssna direkt:

Följ oss på Facebook.

AVSNITTETS LÄNKAR
Följ Jesper och Erik på Twitter eller kommentera avsnittet med #Mediespanarna.

#135. Offentliga konflikter

[2014-06-20] I vilket Erik och Jesper diskuterar arbetsmarknadsfrågor, kommersialisering av vetenskap samt musikrecensioner.

Ladda ner som mp3
Prenumerera via iTunes
Prenumerera i annat program (RSS).

Lyssna direkt:

Följ oss på Facebook.

AVSNITTETS LÄNKAR
Läs Jespers respektive Eriks avhandlingar. Följ Jesper och Erik på Twitter eller kommentera avsnittet med #Mediespanarna.

#134. Nördigt beteende

[2014-06-12] I vilket Jesper och Erik pratar om (o)förmågan att sortera information.

Ladda ner som mp3
Prenumerera via iTunes
Prenumerera i annat program (RSS).

Lyssna direkt:

Följ oss på Facebook.

AVSNITTETS LÄNKAR
Artikeln ”Hans satir om Ringen fick fansen att rasa” i Aftonbladet från 2003. Erik hänvisar till avsnittet med Michael Gill. Följ Jesper och Erik på Twitter eller kommentera avsnittet med #Mediespanarna.

#133. När allt är lika tar känslorna vid

[2014-06-06] I vilket Erik och Jesper jämför bilar, universitet och politiska partier.

Ladda ner som mp3
Prenumerera via iTunes
Prenumerera i annat program (RSS).

Lyssna direkt:

Följ oss på Facebook.

AVSNITTETS LÄNKAR
Erik rekommenderar poddbloggen. Följ Jesper och Erik på Twitter eller kommentera avsnittet med #Mediespanarna.

#132. Attityder till invandring

[2014-05-30] I vilket sociologen Andrea Bohman, berättar om hur nationalistisk retorik påverkar samhällets attityder till invandrare och invandring.

Ladda ner som mp3
Prenumerera via iTunes
Prenumerera i annat program (RSS).

Lyssna direkt:

Följ oss på Facebook.

AdreaBomanAvhandlingAVSNITTETS LÄNKAR
Läs mer om Andrea Bohman. Ladda ner hennes avhandling: Anti-immigrant attitudes in context: The role of rhetoric, religion and political representation. Följ Jesper och Erik på Twitter eller kommentera avsnittet med #Mediespanarna.

#131. EU-valet

[2014-05-21] I vilket Magnus Blomgren, docent i statsvetenskap, diskuterar EU:s betydelse med Jesper och Erik.

Ladda ner som mp3
Prenumerera via iTunes
Prenumerera i annat program (RSS).

Lyssna direkt:

Följ oss på Facebook.
AVSNITTETS LÄNKAR
Läs mer om Magnus Blomgren. Följ Jesper och Erik på Twitter eller kommentera avsnittet med #Mediespanarna.