#383. EU-SWOT

[2019-05-26] I vilket Jesper och Erik reflekterar över några av EU:s styrkor, svagheter, hot och möjligheter. Vi beklagar det dåliga ljudet. Ladda ner som mp3 Prenumerera via iTunes Prenumerera i annat program (RSS). Lyssna direkt: Följ oss på Facebook. AVSNITTETS…

Läs mer

#381. Digitalisering

[2019-05-10] I vilket professor Pelle Snickars gästar mediespanarna och pratar om MKV-ämnets framtid, Spotify och de utmaningar de traditionella medierna möter i digitaliseringens tidevarv. Ladda ner som mp3 Prenumerera via iTunes Prenumerera i annat program (RSS). Lyssna direkt: Följ oss…

Läs mer

#380. Slow podding

[2019-05-01] I vilket Erik och Jesper älgar omkring i den långsamma televisionens bakvatten, hälsar på dess släktingar och kontemplerar över vad som gör genren populär. Ladda ner som mp3 Prenumerera via iTunes Prenumerera i annat program (RSS). Lyssna direkt: Följ…

Läs mer

#379. Svenska mediebilden

[2019-04-28] I vilket Jesper och Erik diskuterar rapporterna Kampen om mediebilden och Svenska trender. Ladda ner som mp3 Prenumerera via iTunes Prenumerera i annat program (RSS). Lyssna direkt: Följ oss på Facebook. RÄTTELSE Förtydligande angående urval: ”SOM-undersökningen hade 2018 ett…

Läs mer

#376. Aprilskämt

[2019-04-04] I vilket Jesper och Erik börjar med att gradera aprilskämt men snart hamnar i en diskussion om kränkthet och dumstrutar som politiska strategier. Ladda ner som mp3 Prenumerera via iTunes Prenumerera i annat program (RSS). Lyssna direkt: Följ oss…

Läs mer

#375. Konstiga kopplingar

[2019-03-28] I vilket Mediespanarna konstaterar att huliganism sprids mellan idrotter, att Deadpool är buskis och spionserier är farser. Ladda ner som mp3 Prenumerera via iTunes Prenumerera i annat program (RSS). Lyssna direkt: Följ oss på Facebook. AVSNITTETS LÄNKAR Erik rekommenderar…

Läs mer

#374. Christchurch

[2019-03-20] I vilket Jesper och Erik funderar över debattklimatet på sociala medier och vad aggressiva debattörer vill vinna. Ladda ner som mp3 Prenumerera via iTunes Prenumerera i annat program (RSS). Lyssna direkt: Följ oss på Facebook. AVSNITTETS LÄNKAR Introklipp hämtat…

Läs mer