#347. Eftervalsvals

[2018-09-14] I vilket Jesper och Erik dansar vidare från förra avsnittets förvirring och diskuterar vad som varit karaktäristiskt för 2018 års valrörelse. Och det visar sig att den går i tretakt: en rörelse på sociala medier, en i traditionella medier…

Läs mer

#344. GAL-TAN 2

[2018-08-23] I vilket Jesper och Erik funderar på varför GAL-TAN tillsynes blossat upp så snabbt i medier. Allt från betydelseglidningar till journalisters klassbakgrund och brist på specialisering avhandlas. Ladda ner som mp3 Prenumerera via iTunes Prenumerera i annat program (RSS)….

Läs mer

#343. Medie-spungarna

[2018-08-17] Ny termin. Nya avsnitt. Nya former av politisk argumentation där politiker med hjälp av olika utspel ljudlöst signalerar sin politik för den som lyssnar efter speciella värdeord. Ladda ner som mp3 Prenumerera via iTunes Prenumerera i annat program (RSS)….

Läs mer

#342. Omgiven av färger

[2018-08-09] I vilket Mattias Lundberg, docent i psykologi, diskuterar boken Omgiven av idioter och DISC-modellens legitimitet. Han avslöjar också det enskilt viktigaste faktorn vid anställningar och hur psykologisk profilering blivit big business. Ladda ner som mp3 Prenumerera via iTunes Prenumerera…

Läs mer

#341. Den bästa

[2018-08-03] I vilket Erik och Jesper funderar på om den traditionella akademiska definitionen av vem som är den bäst lämpade för en position har varit för snäv kring vilka parametrar som ges avgörande betydelse och vilket handlingsutrymme som givits den…

Läs mer

#340. Öknamn

[2018-07-27] I vilket Jesper och Erik jämför Trumps retorik med den svenska politiska debatten och kommer fram till att den nuvarande återhållsamheten – om än lite fantasilös – förmodligen är bra för debattklimatet. Ladda ner som mp3 Prenumerera via iTunes Prenumerera…

Läs mer

#339. Infantilisering

[2018-07-20] I vilket Mediespanarna pekar på fyra mekanismer som skapar klicksamhället: 1. Förenkling; 2. Icke-nyheter; 3. ”Det går åt Helvete”; 4. Skvallerbyttor. Ladda ner som mp3 Prenumerera via iTunes Prenumerera i annat program (RSS). Lyssna direkt: Följ oss på Facebook….

Läs mer