Inlägg

#243. Det är sant!

[2016-09-07] I vilket Erik och Jesper gästar ett boksläpp och intervjuar psykologerna Mattias Lundberg och Stefans Söderfjäll om deras nya bok ”Det är sant! – det stod ju i tidningen!”

Det är sant

Ladda ner som mp3
Prenumerera via iTunes
Prenumerera i annat program (RSS).

Lyssna direkt:

Följ oss på Facebook.

AVSNITTETS LÄNKAR
Följ Mattias Lundberg på webben och på Twitter. Lyssna på de två tidigare avsnitten med honom som gäst: 143 och 48. Följ Stefan Söderfjäll på Twitter. Sveriges Radios granskning av kommunikologi. Läs Stefan Söderfjälls kritik mot Unionens upphandling. Följ Jesper och Erik på Twitter eller kommentera avsnittet med #Mediespanarna.

#239. Att stjäla argument

[2016-08-12] I vilket Jesper och Erik diskuterar retoriska för och nackdelar med att två parter använder varandras argument.

Ladda ner som mp3
Prenumerera via iTunes
Prenumerera i annat program (RSS).

Lyssna direkt:

Följ oss på Facebook.

AVSNITTETS LÄNKAR
Följ Jesper och Erik på Twitter eller kommentera avsnittet med #Mediespanarna.

#233. Komplexit

[2016-06-30] Under efterspelet kring Brexit användes statistik och information som argument för att utfallet var felaktigt. Jesper och Erik problematiserar dessa typer av argument, samt får besök av en oväntad gäst.

Vanliga argument

  • De som röstade har inte förstått – en retorisk dödssynd att skylla egna kommunikativa brister på mottagaren.
  • De som röstade har ångrat sitt val – anekdotisk bevisföring. Minskar betydelsen av demokratiska val, samt det går sällan att statistiskt säkerställa.
  • Urskilja en kategori av människor som röstade för/emot – en farlig antidemokratisk insinuation.
  • Börsens svängningar som bevis på utfallets (o)rimlighet – Marknaden har aldrig haft demokratisk legitimitet.
  • Den vanliga människans åsikter stämmer ej med utfall – Journalister tenderar oftast befinna sig i icke representativa områden och vox-pop-intervjuer tenderar därför i högre utsträckning ske med högutbildade.
  • Utfallet skapar rasism/homofobi –  Det är skillnad på symtom och orsaker. Utfall kan skapa ”legitimitet” för öppet hat, men det är inte säkert att någon ändrat åsikt. Rasism/homofobi har alltid funnits.

Ladda ner som mp3
Prenumerera via iTunes
Prenumerera i annat program (RSS).

Lyssna direkt:

Följ oss på Facebook.

AVSNITTETS LÄNKAR
Erik nämner Åsa Linderborgs krönika i Aftonbladet: Elitens tragedi. Följ Jesper och Erik på Twitter eller kommentera avsnittet med #Mediespanarna.

#216. Storytelling som kampsport

[2016-03-05] I vilket Jesper och Erik nämner exempel på när politisk berättelsebyggande ”blir en jiu-jitsu”.

Ladda ner som mp3
Prenumerera via iTunes
Prenumerera i annat program (RSS).

Lyssna direkt:

Följ oss på Facebook.

AVNITTETS LÄNKAR
Följ Jesper och Erik på Twitter eller kommentera avsnittet med #Mediespanarna.

#212. Den enskildes fel

[2016-02-08] I vilket Erik och Jesper belyser hur kritik mot elitverksamhet inom idrott och akademi ofta riktar in sig mot enskilda personer och inte verksamhetens förutsättningar.

Ladda ner som mp3
Prenumerera via iTunes
Prenumerera i annat program (RSS).

Lyssna direkt:

Följ oss på Facebook.

AVSNITTETS LÄNKAR
Följ Jesper och Erik på Twitter eller kommentera avsnittet med #Mediespanarna.

#199. De-eskalera

[2015-10-31] I vilket Jesper och Erik pratar om en svensk debatt som eskalerar och hur förklaringar söks istället för lösningar.

Ladda ner som mp3
Prenumerera via iTunes
Prenumerera i annat program (RSS).

Lyssna direkt:

Följ oss på Facebook.

AVSNITTETS LÄNKAR
Följ Jesper och Erik på Twitter eller kommentera avsnittet med #Mediespanarna.

#190. På nyhetsfronten intet nytt

[2015-08-25] I vilket Erik och Jesper ger tre olika exempel på exempel i medierna.

Ladda ner som mp3
Prenumerera via iTunes
Prenumerera i annat program (RSS).

Lyssna direkt:

Följ oss på Facebook.

AVSNITTETS LÄNKAR
Följ Jesper och Erik på Twitter eller kommentera avsnittet med #Mediespanarna.

#189. Exemplets makt

[2015-08-17] I vilket Erik och Jesper noterar att samma enskilda exempel börjar användas som bevis för två motstående åsikter.

Ladda ner som mp3
Prenumerera via iTunes
Prenumerera i annat program (RSS).

Lyssna direkt:

Följ oss på Facebook.

AVSNITTETS LÄNKAR
Följ Jesper och Erik på Twitter eller kommentera avsnittet med #Mediespanarna.

#145. Tappa fattningen

[2014-09-12] I vilket Jesper och Erik undrar vad som händer i ett samhälle när självbehärskning är den viktigaste förmågan.

Ladda ner som mp3
Prenumerera via iTunes
Prenumerera i annat program (RSS).

Lyssna direkt:

Följ oss på Facebook.

AVSNITTETS LÄNKAR
Följ Jesper och Erik på Twitter eller kommentera avsnittet med #Mediespanarna.