Inlägg

#376. Aprilskämt

[2019-04-04] I vilket Jesper och Erik börjar med att gradera aprilskämt men snart hamnar i en diskussion om kränkthet och dumstrutar som politiska strategier.

Ladda ner som mp3
Prenumerera via iTunes
Prenumerera i annat program (RSS).

Lyssna direkt:

Följ oss på Facebook.

AVSNITTETS LÄNKAR
Jesper rekommenderar en recension av före detta gästen Håkan Lindgren (Axess) Det rivna kontraktet. Följ Erik och Jesper på Twitter och använd gärna hashtaggen #Mediespanarna för att kommentera avsnittet.

#358. Statlig högerpropaganda

[2018-11-30] I vilket Fredrik Norén, doktorand i MKV, berättar om den svenska högeromläggningen 1967, brödindustriella komplex och andra propagandainsatser som färgade svenskt sent 1900-tal.

Ladda ner som mp3
Prenumerera via iTunes
Prenumerera i annat program (RSS).

Lyssna direkt:

Följ oss på Facebook.

AVSNITTETS LÄNKAR
Kontakta Fredrik eller läs hans publikationer via Umeå universitets hemsida. Ljudklipp i början hämtat från Stockholmskällan. Följ Erik och Jesper på Twitter och använd gärna hashtaggen #Mediespanarna för att kommentera avsnittet.

#281. Medietölparna

[2017-05-21] I vilket Jesper och Erik blockar myndigheters användande av experter. Vi uppmärksammar även Chelsea Manning och Julian Assange.

Ladda ner som mp3
Prenumerera via iTunes
Prenumerera i annat program (RSS).

Lyssna direkt:

Följ oss på Facebook.

AVSNITTETS LÄNKAR
Chelsea Mannings tweet vs Jan Björklunds första tweet. Avsnittet om Julian Assange. Avsnittet med Jack Werner och Aron Flam. Johannes Klenells podavsnitt respektive artikel i Aftonbladet. Följ Erik och Jesper på Twitter och använd gärna hashtaggen #Mediespanarna för att kommentera avsnittet.

#269. Vetenskap och Folkbildning

[2017-03-01] I vilket Linda Strand, ordförande i Vetenskap och folkbildning, diskuterar med Erik och Jesper om hur till synes okända administrativa system har oerhörd betydelse för offentlighet och journalistik. Vi pratar också om skillnaden mellan vetenskap och pseudovetenskap, om systemet Zlatan skulle kunna vara en förvillare, om de inbyggda felen inom akademin samt framtidens utmaningar för de som söker de vetenskapliga svaren.

Ladda ner som mp3
Prenumerera via iTunes
Prenumerera i annat program (RSS).

Lyssna direkt:

Följ oss på Facebook.

AVSNITTETS LÄNKAR
Följ Linda Strand på Twitter. Läs mer om Vetenskap och folkbildning. Läs mer om Ladok 3. Linda hänvisar till ett tidigare avsnitt om överdrifter. Jesper försöker uttala kommunikologi och Linda rekommenderar psykobabblarna. Följ Erik och Jesper på Twitter och använd gärna hashtaggen #Mediespanarna för att kommentera avsnittet.

#241. Kommodifiering

[2016-08-25] I vilket Jesper och Erik producerar mervärde för sina kunder genom att prata om för och nackdelar med kommersialiseringen av platser, tjänster och värden, samt språkbruket som uppstår i dess kölvatten.

Ladda ner som mp3
Prenumerera via iTunes
Prenumerera i annat program (RSS).

Lyssna direkt:

Följ oss på Facebook.

AVSNITTETS LÄNKAR
Artikeln Universitetet som en multimodal marknadsplats: Designen av en nyliberal managementdiskurs. Följ Jesper och Erik på Twitter eller kommentera avsnittet med #Mediespanarna.

#156. Byråkraterna

[2014-11-28] I vilket Erik och Jesper hyllar, i titel nämnd, yrkeskategori.

Ladda ner som mp3
Prenumerera via iTunes
Prenumerera i annat program (RSS).

Lyssna direkt:

Följ oss på Facebook.

AVSNITTETS LÄNKAR
Jesper hänvisar till avsnittet med Jack Werner i början av avsnittet. Erik hänvisar till avsnittet med Bengt Strömbro lite längre in. Följ Erik och Jesper på Twitter eller kommentera avsnittet med #Mediespanarna.