Inlägg

#383. EU-SWOT

[2019-05-26] I vilket Jesper och Erik reflekterar över några av EU:s styrkor, svagheter, hot och möjligheter. Vi beklagar det dåliga ljudet.

Ladda ner som mp3
Prenumerera via iTunes
Prenumerera i annat program (RSS).

Lyssna direkt:

Följ oss på Facebook.

AVSNITTETS LÄNKAR
Johannes Klenell (VF) EU-valet genom oinsatta ögon. Lina Lund (DN) Ivan Krastev: Det anses bättre att köra taxi i London än att vara ingenjör i Sofia. Följ Erik och Jesper på Twitter och använd gärna hashtaggen #Mediespanarna för att kommentera avsnittet.

#369. Journalistisk intuition

[2019-02-14] Varför skriver inte EU-journalister så mycket om vissa frågor? Är det en konspiration eller finns det andra faktorer som väger in i bedömningarna av vad som är en viktig nyhet?

Ladda ner som mp3
Prenumerera via iTunes
Prenumerera i annat program (RSS).

Lyssna direkt:

Följ oss på Facebook.

AVSNITTETS LÄNKAR
Följ Erik och Jesper på Twitter och använd gärna hashtaggen #Mediespanarna för att kommentera avsnittet.

#233. Komplexit

[2016-06-30] Under efterspelet kring Brexit användes statistik och information som argument för att utfallet var felaktigt. Jesper och Erik problematiserar dessa typer av argument, samt får besök av en oväntad gäst.

Vanliga argument

  • De som röstade har inte förstått – en retorisk dödssynd att skylla egna kommunikativa brister på mottagaren.
  • De som röstade har ångrat sitt val – anekdotisk bevisföring. Minskar betydelsen av demokratiska val, samt det går sällan att statistiskt säkerställa.
  • Urskilja en kategori av människor som röstade för/emot – en farlig antidemokratisk insinuation.
  • Börsens svängningar som bevis på utfallets (o)rimlighet – Marknaden har aldrig haft demokratisk legitimitet.
  • Den vanliga människans åsikter stämmer ej med utfall – Journalister tenderar oftast befinna sig i icke representativa områden och vox-pop-intervjuer tenderar därför i högre utsträckning ske med högutbildade.
  • Utfallet skapar rasism/homofobi –  Det är skillnad på symtom och orsaker. Utfall kan skapa ”legitimitet” för öppet hat, men det är inte säkert att någon ändrat åsikt. Rasism/homofobi har alltid funnits.

Ladda ner som mp3
Prenumerera via iTunes
Prenumerera i annat program (RSS).

Lyssna direkt:

Följ oss på Facebook.

AVSNITTETS LÄNKAR
Erik nämner Åsa Linderborgs krönika i Aftonbladet: Elitens tragedi. Följ Jesper och Erik på Twitter eller kommentera avsnittet med #Mediespanarna.

#131. EU-valet

[2014-05-21] I vilket Magnus Blomgren, docent i statsvetenskap, diskuterar EU:s betydelse med Jesper och Erik.

Ladda ner som mp3
Prenumerera via iTunes
Prenumerera i annat program (RSS).

Lyssna direkt:

Följ oss på Facebook.
AVSNITTETS LÄNKAR
Läs mer om Magnus Blomgren. Följ Jesper och Erik på Twitter eller kommentera avsnittet med #Mediespanarna.

#98. Det offentliga samtalet

[2013-10-02] I vilket Jesper traditionsenligt är förkyld när han pratar om Grekland, och Erik undrar om humaniora syns eller hörs.

Ladda ner som mp3
Prenumerera via iTunes
Prenumerera i annat program (RSS).

Lyssna direkt:

Följ oss på Facebook.

AVSNITTETS LÄNKAR
Lars Jacobsson: Det offentliga samtalet – angår det akademin? Följ Erik och Jesper på Twitter eller kommentera avsnittet med #Mediespanarna.