Inlägg

#402. Kompletteringsuppgifter

[2019-09-14] I vilket Erik och Jesper har ett uppsamlingsseminarium där de kompletterar tidigare avsnitt utifrån kommentarer som inkommit till Mediespanarnas blogg.

Ladda ner som mp3
Prenumerera via iTunes
Prenumerera i annat program (RSS).

Lyssna direkt:

Följ oss på Facebook.

AVSNITTETS LÄNKAR
Bos och Lars synpunkter skrevs vid avsnitt 401 – Alla hatar journalister; Johans vid 387. Har du haft ett GAL-TAN moment? Emma Ricknell (Politologerna) Riksdagsvalet på 4chan. Följ Erik och Jesper på Twitter och använd gärna hashtaggen #Mediespanarna eller fältet nedan för att kommentera avsnittet.

#387. Har du haft ett GAL-TAN moment?

[2019-06-21] I vilket Jesper och Erik diskuterar hur opartiskhet blivit en svår balansgång när det politiska landskapet snabbt förändras från höger-vänster till GAL-TAN.

Ladda ner som mp3
Prenumerera via iTunes
Prenumerera i annat program (RSS).

Lyssna direkt:

Följ oss på Facebook.

AVSNITTETS LÄNKAR
Rapport (NMI): Public Service – en bastion för vänsterliberaler (pdf). Kajsa Dovstad (GP): Har du haft ett Jimmie moment? Följ Erik och Jesper på Twitter och använd gärna hashtaggen #Mediespanarna för att kommentera avsnittet.

#379. Svenska mediebilden

[2019-04-28] I vilket Jesper och Erik diskuterar rapporterna Kampen om mediebilden och Svenska trender.

Ladda ner som mp3
Prenumerera via iTunes
Prenumerera i annat program (RSS).

Lyssna direkt:

Följ oss på Facebook.

RÄTTELSE
Förtydligande angående urval: ”SOM-undersökningen hade 2018 ett totalurval om 21 000 personer. Undersökningen gjordes i sex editioner som gick ut till ett urval om 3 500 personer vardera.” och ”SOM-undersökningarna 2018 genomfördes huvudsakligen med postalt utskickade frågeformulär. Varje edition i den nationella SOM-undersökningen hade ett eget frågeformulär, där vissa frågor var unika men många överlappade mellan editionerna.”

AVSNITTETS LÄNKAR
Ladda ner: Kampen om mediebilden (Bengt Johansson & Jesper Strömbäck). SOM-institutets Svenska Trender 1986–2018 (Johan Martinsson & Ulrika Andersson). Följ Erik och Jesper på Twitter och använd gärna hashtaggen #Mediespanarna för att kommentera avsnittet.

#366. Binära svar på analoga problem

[2019-01-26] Lider svensk debatt av förenklingshysteri? Är vi på väg till ett samhälle som målar flaggor på trottoarerna? I detta avsnitt presenterar Erik och Jesper förslag på aspekter och perspektiv som påverkar hur personer agerar.

  1. Åsiktspaket. Med ett ställningstagande i en viss fråga tillskrivs den personen även ett hel uppsättning andra åsikter.
  2. Sammanblandning av olika kategoriseringar. Höger/vänster, GAL/TAN eller ond/god. De är olika sätt att försöka uttolka ideologiska ställningstaganden. Dessa kan vara helt separata från varandra.
  3. Olika aktörer har olika agendor. Den klassiska indelningen sedan 1970-talet är makthavare, medier och medborgare. Dessa handlar utifrån separata s k logiker. Medan medier publicerar något för att generera trafik, kanske en politiker publicerar en liknande sak för att rikta uppmärksamheten mot egna hjärtefrågor.
  4. Front stage och back stage.
  5. Övriga faktorer. Till alla dessa möjliga aspekter som påverkar vad folk skriver i debatt, tillkommer även mer svårberäknade händelser som naturkatastrofer, eller personers utseende och ”likeability”.

Ladda ner som mp3
Prenumerera via iTunes
Prenumerera i annat program (RSS).

Lyssna direkt:

Följ oss på Facebook.

AVSNITTETS LÄNKAR
Erik hänvisar till ett tidigare avsnitt om komplexitet. (GP) Så svarar Djurfronts ledare Richii Klinsmeister. Följ Erik och Jesper på Twitter och använd gärna hashtaggen #Mediespanarna för att kommentera avsnittet.

#346. I stället för politik: förvirring

[2018-09-07] Ännu en gång är det dags att gå in i ett riksdagsval. Månad i rad har förvirringen varit total. Ännu en gång bryts gränser i vår samtid. Träffar vi rätt har vi chans att få mer utav vår framtid.

Ladda ner som mp3
Prenumerera via iTunes
Prenumerera i annat program (RSS).

Lyssna direkt:

Följ oss på Facebook.

AVSNITTETS LÄNKAR
Forskningartikeln News and Political Information Consumption in Sweden: Mapping the 2018 Swedish General Election. Följ Erik och Jesper på Twitter och använd gärna hashtaggen #Mediespanarna för att kommentera avsnittet.

#344. GAL-TAN 2

[2018-08-23] I vilket Jesper och Erik funderar på varför GAL-TAN tillsynes blossat upp så snabbt i medier. Allt från betydelseglidningar till journalisters klassbakgrund och brist på specialisering avhandlas.

Jesper (leendet) och Erik (örat) spelar in avsnitt 344 i Humlabs poddstudio.

Ladda ner som mp3
Prenumerera via iTunes
Prenumerera i annat program (RSS).

Lyssna direkt:

Följ oss på Facebook.

AVSNITTETS LÄNKAR
Viktor Barth-Kron (DN): Glöm allt du hört om GAL/TAN-skalan. Göran Greider (Dalademokraten): Sluta med GAL-TAN och spelteori! Tala om vänster och höger!  Johannes Lindvall (DN): När 1800-talet knackar på dörren blir gamla politiska strider som nya. Följ Erik och Jesper på Twitter och använd gärna hashtaggen #Mediespanarna för att kommentera avsnittet.

#334. 2 Åsiktsentreprenör 2 Furiuos

[2018-06-16] I vilket Jesper och Erik lägger ner tid på att försöka utröna varför ilska riktas mot åsiktsentreprenörer men inte ekonomiska entreprenörer.

Ladda ner som mp3
Prenumerera via iTunes
Prenumerera i annat program (RSS).

Lyssna direkt:

Följ oss på Facebook.

AVSNITTETS LÄNKAR
Erik hänvisar till ett avsnitt om radikaliseringsprocesser på sociala medier. Jesper läser om SIFO-undersökning i SvD: David Ahlin: ”Men det finns fler sätt att se på SD:s framgångar.”. Jens Ganman: Södermalm – Rapport från en filterbubbla. Diana Jacobssons avhandling Bruised by the Invisible Hand. A critical examination of journalistic representations and the naturalization of neoliberal ideology in times of Industrial crisis. Jesper hänvisar till sin avhandling Facket i det medialiserade samhället. Följ Erik och Jesper på Twitter och använd gärna hashtaggen #Mediespanarna för att kommentera avsnittet.

#333. Public Service-kritik ruistited

[2018-06-07] I vilket Jesper och Erik först diskuterar Ben & Jerry’s politiska utspel och sedan huruvida Joakim Ruists intervju i Aktuellt var ett resultat av medie- eller vetenskapsovana.

Ladda ner som mp3
Prenumerera via iTunes
Prenumerera i annat program (RSS).

Lyssna direkt:

Följ oss på Facebook.

AVSNITTETS LÄNKAR
Vi hänvisar till avsnittet med Johan Cedersjö: 224. Medierna i P1 och tidigare avsnitt om kritik mot Public Service: 324. Tågmetaforen och 317. Svadan om Sveriges television. Joakim Ruisst: Historiskt rekord i tystnad. Erik hänvisar till sin avhandling: Guldgruvan som försvann? Följ Erik och Jesper på Twitter och använd gärna hashtaggen #Mediespanarna för att kommentera avsnittet.

#329. Åsiktsentreprenörer

[2018-05-10] I vilket Jesper och Erik diskuterar den diffusa gränsdragningen för kulturell appropriering samt hur upprördhet och indignation används av företag som bygger sin marknadsföring på rädslor.

Ladda ner som mp3
Prenumerera via iTunes
Prenumerera i annat program (RSS).

Lyssna direkt:

Följ oss på Facebook.

AVSNITTETS LÄNKAR
(SVT) Kritik mot bilden på Börje Salming som Sitting Bull. Avsnitten om tårta respektive mjölk. Nesrine Malik (The Guardian) It’s Halloween – time to bring out the ‘cultural appropriation’ scare stories. Bahnhofs reklam. Följ Erik och Jesper på Twitter och använd gärna hashtaggen #Mediespanarna för att kommentera avsnittet.

UPPFÖLJANDE AVSNITT
Vi fortsätter diskussionen om åsiktsentreprenörer i avsnitt 334.

#323. Politiska dofter

[2018-03-26] I vilket Jonas Olofsson, docent i psykologi vid Stockholms universitet, pratar om hur dofter formar människans uppfattning och förståelse av omvärlden.

Ladda ner som mp3
Prenumerera via iTunes
Prenumerera i annat program (RSS).

Lyssna direkt:

Följ oss på Facebook.

AVSNITTETS LÄNKAR
Följ Jonas på twitter eller kolla in hans forskning vid Stockholms universitet. Följ Erik och Jesper på Twitter och använd gärna hashtaggen #Mediespanarna eller kommentarsfältet nedan för synpunkter på avsnittet.