Inlägg

#357. Generositetsprincipen

[2018-11-22] I vilket Jesper och Erik lyfter fram en behövlig riktning i det offentliga debattklimatet, väl illustrerad av podcasten En varg söker sin pod.

Ladda ner som mp3
Prenumerera via iTunes
Prenumerera i annat program (RSS).

Lyssna direkt:

Följ oss på Facebook.

AVSNITTETS LÄNKAR
En varg söker sin pod: ”Den tredje vågens inte alla män”. Följ Erik och Jesper på Twitter och använd gärna hashtaggen #Mediespanarna för att kommentera avsnittet.

#350. Du är en dålig förälder!

[2018-10-07] I vilket Jesper och Erik firar jämt med att bli strandsatta och därefter diskutera konsekvenserna av akademiska bluffartiklar.

Ladda ner som mp3
Prenumerera via iTunes
Prenumerera i annat program (RSS).

Lyssna direkt:

Följ oss på Facebook.

AVSNITTETS LÄNKAR
Areo: Academic Grievance Studies and the Corruption of Scholarship. Ivar Arpi (SvD): Feminazisterna på våra universitet. Boström (GP): Humanioras långsamma förfall. Erik hänvisar till avsnitt 262. Desinformation. Följ Erik och Jesper på Twitter och använd gärna hashtaggen #Mediespanarna för att kommentera avsnittet.

#305. Akademins överkyrkor

[2017-11-17] I vilket Erik och Jesper undrar hur stor genusvetenskapens påverkan på universitetskurser är i relation till alla andra samhällsaktörer som direkt eller indirekt försöker påverka kursutbud och innehåll. Och varför inga journalister granskar hela systemet.

Ladda ner som mp3
Prenumerera via iTunes
Prenumerera i annat program (RSS).

Lyssna direkt:

Följ oss på Facebook.

RÄTTELSE
Det var UHR (inte UKÄ) som fick i uppdrag att utreda breddad rekrytering vid universitet.

AVSNITTETS LÄNKAR
Arpi: Artikel 1, 2 och 3. Hinnfors och Wängnerud: Statsvetare: Genus bör integreras i kursutbudet. Svenskt näringsliv: Fri akademi – eller skyddad verkstad? Slutbetänkande av Parlamentariska landsbygdskommittén: För Sveriges landsbygder – en sammanhållen politik för arbete, hållbar tillväxt och välfärd. Följ Erik och Jesper på Twitter och använd gärna hashtaggen #Mediespanarna för att kommentera avsnittet.

#240. Ghostbusters

[2016-08-20] I vilket Erik och Jesper startar upp säsong 11 med att prata om hur komplex bedömning av film är, eftersom filmupplevelsen kan färgas av så många skilda förutsättningar.

Ladda ner som mp3
Prenumerera via iTunes
Prenumerera i annat program (RSS).

Lyssna direkt:

Följ oss på Facebook.

AVSNITTETS LÄNKAR
Klippet från Varan-TV (säsong 2 avsnitt 7) finns på SVT Öppet Arkiv. Red Letter Medias recension av Ghostbusters och deras extra avsnitt med studien av inlägg (bör tas med en stor nypa salt). Ett inslag från BBC News om kuppen i Moskva 19 augusti 1991 finns på YouTube. Zuul. Erik hänvisar till avsnitt 182. Komplexitet. Följ Jesper och Erik på Twitter eller kommentera avsnittet med #Mediespanarna.

#234. Sociala medier och obekväma sanningar

[2016-07-07] I vilket Eva Svedmark, filosofie doktor i informatik, berättar om utmaningarna med att studera normbrytande material på nätet och hur det i mötet mellan människa och teknik skapas en speciell upplevelse av tillit, tid, sanning och förkroppsligande.

Ladda ner som mp3
Prenumerera via iTunes
Prenumerera i annat program (RSS).

Lyssna direkt:

Följ oss på Facebook.

Eva Svedmarks avhandlingAVSNITTETS LÄNKAR
Eva Svedmarks avhandling: Becoming Together and Apart: technoemotions and other posthuman entanglements finns att ladda ner som pdf. Universitetspedagogik och lärandestöd vid Umeå universitet. Följ Jesper och Erik på Twitter eller kommentera avsnittet med #Mediespanarna.

#217. Sport som akademiskt intresse?

[2016-03-12] I vilket Jesper och Erik visar på hur vetenskapliga förhållningssätt blir allt viktigare inom sportjournalistik.

Ladda ner som mp3
Prenumerera via iTunes
Prenumerera i annat program (RSS).

Lyssna direkt:

Följ oss på Facebook.

AVNITTETS LÄNKAR
Studien som Jesper pratar om: Journalistik i förändring – om mediestudiers innehållsanalys 2007 och 2014. Följ Jesper och Erik på Twitter eller kommentera avsnittet med #Mediespanarna.

#151. Hen

[2014-10-24] I vilket Ann-Catrine Edlund, docent i nordiska språk, reder ut begreppen hen, en och andra pronomen.

Ladda ner som mp3
Prenumerera via iTunes
Prenumerera i annat program (RSS).

Lyssna direkt:

Följ oss på Facebook.

AVSNITTETS LÄNKAR
Ann-Catrine Edlunds hemsida respektive twitterkonto. Följ Jesper och Erik på Twitter eller kommentera avsnittet med #Mediespanarna.

#148. Parlamentet, del 2

[2014-10-03] I vilket Hanna Söderlund diskuterar med Erik och Jesper om huruvida nya Parlamentet är roligt och vad det går att lära sig av RAW-gate.

Ladda ner som mp3
Prenumerera via iTunes
Prenumerera i annat program (RSS).

Lyssna direkt:

Följ oss på Facebook.

AVSNITTETS LÄNKAR
Följ Hanna Söderlund på Twitter. Lyssna på första avsnittet om parlamentet. Följ Erik och Jesper på Twitter eller kommentera avsnittet med #Mediespanarna.

Uppdaterat: Här kan du läsa Hanna Söderlunds avhandling: Jättekul att det är så många tjejer här ikväll.

#112. Lokal (sport)journalistik

[2014-01-10] I vilket Jesper och Erik samtalar publikt med Västerbottens-Kurirens nyhetschef Patrick Krainer om konstig e-post, god journalistik, sportögonblick samt kön och fostran i idrott.

Ladda ner som mp3
Prenumerera via iTunes
Prenumerera i annat program (RSS).

Lyssna direkt:

Följ oss på Facebook.

AVSNITTETS LÄNKAR
Följ Patrik Krainer på Twitter. Följ Jesper och Erik på Twitter eller kommentera avsnittet med #Mediespanarna.

#92. Feminismens retoriska problem

[2013-08-23] I vilket Erik och Jesper diskuterar det problematiska med att ha rätt.

Ladda ner som mp3
Prenumerera via iTunes
Prenumerera i annat program (RSS).

Lyssna direkt:

Följ oss på Facebook.

AVSNITTETS LÄNKAR
Jesper hänvisar till Fanny Åströms blogginlägg: Att bli förstådd. Följ Jesper och Erik på Twitter eller kommentera avsnittet med #Mediespanarna.